Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2020

Chiều ngày 24/6/2020, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 6. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo một số phòng trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo: Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; dự thảo lần 06 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Tường khóa XXV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo Nghị quyết Đại hội; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các dự thảo công tác phục vụ Đại hội (khẩu hiệu treo tại hội trường lớn Trung tâm hội nghị huyện; 10 thành tựu nổi bật của huyện trong nhiệm kỳ,…); công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện thu – chi 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; các báo tình hình xây dựng NTM, DTĐR, xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Thổ Tang; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Thị trấn Thổ Tang; Đề án phân loại đô thị loại V tại các xã, thị trấn: Đại  Đồng, Thổ Tang, Vĩnh Tường và Tứ Trưng; chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại Hòa Loan, xã Lũng Hòa, Nghĩa Hưng – Chấn Hưng; và một số nội dung quan trọng khác.

6 tháng đầu năm, Huyện ủy Vĩnh Tường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2020; xây dựng Chương trình công tác của BTV, BCH và Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2020. Với sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của BVT Huyện ủy, cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành cũng như nỗ lực của các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là sự đồng thuận cao của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đến nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở. Huyện đã thành lập BCĐ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các bước sáp nhập xã và tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 868/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Đảng bộ xã Tân Phú theo đúng quy trình. Công tác tổ chức cán bộ, dân vận, công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được huyện quan tâm thực hiện,…

Dưới sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tình hình sản xuất kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất (GSS năm 2010) ước đạt 7.171,82 tỷ đồng, đạt 46,28% so cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; công tác phòng, chống dịch Covid – 19 được chỉ đạo triển khai thực hiện rất quyết liệt, hiệu quả; tình hình ANTT được tăng cường, ATXH được đảm bảo. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 561.784 triệu đồng, đạt 89,9% so với dự toán năm, bằng 161,9% so cùng kỳ. Công tác tiếp dân được chỉ đạo thực hiện rất quyết liệt, bài bản, chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì và có hiệu quả; về xây dựng NTM tiếp tục thực hiện quy trình đề nghị Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Công tác DTĐR tiếp tục được chỉ đạo thực hiện tại các xã Vĩnh Ninh, Thượng Trưng, Lũng Hòa. Lĩnh vực văn hóa, xã hội luôn được quan tâm thực hiện và có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh chủ trì hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung được thông qua, một số đại biểu đề nghị: Cần có giải pháp hoàn thành thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao về xử lý vi phạm đất đai; thẩm định các số liệu báo cáo để thống nhất, chính xác; giải pháp hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp đảng viên,…

Dự thảo lần 06 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Tường khóa XXV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 phần: Phần thứ nhất đánh giá 05 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Tường trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, xây dựng đảng, hệ thống chính quyền, chương trình xây dựng nông thôn mới, dồn thửa đổi ruộng. Phần thứ hai đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; ngoài ra còn có phụ lục kết quả thực hiên các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đại biểu nhất trí cần làm nổi bật hơn nữa những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đối với dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; các dự thảo công tác phục vụ Đại hội (khẩu hiệu treo tại hội trường lớn Trung tâm hội nghị huyện; 10 thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ,…), một số đại biểu tham gia cần xem xét, nghiên cứu chỉnh sửa bố cục, thể thức chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, tiếp tục lựa chọn khẩu hiệu treo tại hai bên hội trường phù hợp, tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội thông qua các hình thức,…

Đối với chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Thị trấn Thổ Tang; Đề án phân loại đô thị loại V tại các xã, thị trấn: Đại  Đồng, Thổ Tang, Vĩnh Tường và Tứ Trưng; chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại Hòa Loan, xã Lũng Hòa, Nghĩa Hưng – Chấn Hưng, các đại biểu lưu ý các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư chú ý bố trí xây dựng hệ thống thoát nước, cây xanh, bãi xe,…; bố trí diện tích các trường học đảm bảo diện tích trung bình cho mỗi học sinh,…

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao các ý kiến thảo luận tại hội nghị; đồng thời yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu báo cáo, tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản để các cơ quan chuyên môn rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện các báo cáo. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo tập trung vào một số nội dung như: UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn đề ra các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu về xử lý vi phạm Luật đất đai, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác DTĐR, xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu dân cư, giải quyết khiếu nại tố cáo,…; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chào mừng đại hội (gồm Công viên quảng trường, đường trục tâm, Trung tâm hội nghị). Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách cụm nghiêm túc, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, bám sát cơ sở để kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Về Dự thảo lần 06 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Tường khóa XXV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 cần nhấn mạnh thêm một số thành tựu về DTĐR, xây dựng NTM, giải quyết khiếu nại tố cáo,… Bên cạnh đó, hoàn thành các công tác phục vụ Đại hội như sách ảnh, quà tặng, xây dựng kịch bản, chuẩn bị tham luận,…tăng cường tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội thông qua các hình thức; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tổ chức Đại hội; chỉnh sửa hoàn thiện chương trình hành động. Đối với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Thổ Tang, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Thị trấn Thổ Tang, Đề án phân loại đô thị loại V tại các xã, thị trấn: Đại  Đồng, Thổ Tang, Vĩnh Tường và Tứ Trưng, chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại Hòa Loan, xã Lũng Hòa, Nghĩa Hưng – Chấn Hưng, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định,…

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác.

 

Tin: Kiều Trang. Ảnh: Hoài Thu

 

Ngày đăng: 25/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục