Xây dựng Đảng

Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu cấp ủy huyện, nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh cấp ủy, chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 23/6/2020, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy, chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì các hội nghị.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Trưởng phòng Phòng Tổ chức Đảng, Đảng viên. Huyện Vĩnh Tường có đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường hiện có 66 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 9.000 đảng viên, trong đó có 28 đảng bộ xã, thị trấn. Với sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của BVT Huyện ủy, cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành cũng như nỗ lực của các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là sự đồng thuận cao của mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đến nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở.

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã quán triệt tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/TU, ngày 08/11/2019 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý chính là một trong các yếu tố quyết định tạo nên thành công của Đại hội.

Để triển khai các bước quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/TU, ngày 08/11/2019 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, BTV Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị lấy phiếu ý kiến giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các bước quy trình dự kiến nhân sự các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo cấp ủy đảm nhiệm vai trò đại biểu HĐND tỉnh.

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu cấp ủy huyện,

nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh cấp ủy, chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Trên tinh thần nội dung quán triệt của đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, căn cứ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn về cán bộ, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến giới thiệu  nhân sự các chức danh cấp ủy, chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định, hướng dẫn.

 

Kiều Trang – Trung Hiếu

Ngày đăng: 23/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục