Xây dựng Đảng

Ủy ban MTTQ huyện giám sát công tác triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, 2019 tại xã Cao Đại

Chiều ngày 17/6/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện do đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018, 2019 tại xã Cao Đại. Cùng đi có các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát; tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, thành viên BCĐ phong trào, một số ban, ngành đoàn thể xã Cao Đại.

  

 

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị

 

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Cao Đại quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, được mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Xã đã ưu tiên huy động các nguồn lực, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần cho người dân, thông qua các dự án giảm nghèo, các nguồn vốn giúp nhau xóa đói giảm nghèo, qua đó số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm từ 14 hộ năm 2018 xuống còn 10 hộ năm 2019, hộ cận nghèo giảm từ 23 hộ năm 2018 xuống còn 20 hộ năm 2019; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, tổ chức thường xuyên nhằm phục vụ nhu cầu giải trí tinh thần lành mạnh cho cán bộ và nhân dân; công tác VSMT đi vào hoạt động có nề nếp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ được thực hiện  đảm bảo theo theo đúng quy định,… Năm 2019, 94% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 3/3 thôn đủ tiêu chuẩn công nhận làng văn hóa cấp huyện; 9/10 nhà văn hóa thôn, xóm có sân thể thao đơn giản; thực hiện tốt việc vệ sinh vào ngày 10 hàng tháng; tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập TDTT là gần 40%,… nhận thức của người dân có nhiều chuyển biến, phát huy được các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Qua các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được tuyên dương, khen thưởng.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị địa phương làm rõ hơn những vấn đề trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào như: sự tham gia đóng góp, hưởng ứng của nhân dân; kết quả, số liệu cụ thể hoạt động phong trào; đánh giá rõ hơn về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; hoạt động TDTT, việc tổ đón thọ,…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung – Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Cao Đại đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt hơn nữa phong trào trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã Cao Đại tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn nữa về mục đích, ý nghĩa nội dung của phong trào, để phong trào thực sự đi vào cuộc sống; BCĐ phong trào của xã nghiên cứu các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, phát huy công năng sử dụng của các thiết chế văn hóa; nâng cao vai trò trách nhiệm hệ thống chính trị, tập trung cải cách tác phong lề lối làm việc, phục vụ nhân dân, văn hóa công sở, văn hóa trường học và nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ phong trào, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước cho phù hợp với tình hình hiện nay; có giải pháp nâng tỷ lệ người dân qua đời sử dụng hình thức hỏa táng; phát huy biểu dương nhiều gương người tốt việc tốt làm tấm gương cho người khác noi theo; tiếp tục xây dựng địa phương thành vùng quê có truyền thống văn hóa, đời sống văn minh, hướng tới xây dựng NTM nâng cao,…

 

Kiều Trang

 

 

 

Ngày đăng: 18/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục