Người tốt việc tốt

Hội nghị thống nhất một số nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội thi đua yêu nước huyện Vĩnh Tường lần thứ V (2020 – 2025)

Chiều ngày 09/6/2020, Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước huyện Vĩnh Tường lần thứ V tổ chức hội nghị phân công nhiệm vụ đối với các thành viên BCĐ. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước huyện Vĩnh Tường lần thứ V; dự hội nghị thành viên BCĐ, tổ giúp việc BTC Đại hội.

 

 

 

Đ/c Lê Chí Thái – Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện,

Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước huyện  Vĩnh Tường lần thứ V (2020- 2025) chủ trì hội nghị

 

Theo kế hoạch, Đại hội thi đua yêu nước huyện Vĩnh Tường lần thứ V tổ chức vào ngày 19/6/2020, để tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện trong 5 năm (2015 – 2020), triển khai và phương hướng nhiệm vụ  2020 – 2025 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Đại hội thi đua yêu nước huyện Vĩnh Tường lần thứ V nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế… Thông qua phong trào thi đua yêu nước rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ở từng cấp, từng ngành, đơn vị,…

Hội nghị đã triển khai một số nội dung như: Thông qua Quyết định thành lập BCĐ tổ chức “Đại hội thi đua yêu nước huyện Vĩnh Tường lần thứ V”; Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên; Quyết định thành lập tổ giúp việc Đại hội thi đua yêu nước huyện Vĩnh Tường lần thứ V; Thông qua Kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp huyện Vĩnh Tường;

Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, BCĐ Đại hội thi đua yêu nước  đã nghe các đơn vị báo cáo việc triển khai nhiệm vụ được giao như: Kịch bản tổ chức hội nghị; công tác tuyên truyền trước và trong thời gian tổ chức hội nghị; công tác tổ chức hội nghị, trang trí khánh tiết, cờ, hoa, chương trình văn nghệ chào mừng; bố trí sắp xếp chỗ ngồi cho các đại biểu sao cho hợp lý,...

Thảo luận tại hội nghị thành viên BCĐ tập trung một số nội dung như: Thành phần dự hội nghị, văn nghệ chào mừng, phóng sự trình chiếu, công tác tổ chức, công tác tuyên truyền,...

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tiếp thu ý kiếntham gia của đại biểu, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó lưu ý nhiệm vụ cơ quan thường trực của BCĐ (Phòng Nội vụ) chuẩn bị báo cáo tóm tắt đảm bảo khái quát, ngắn gọn đồng thời xin ý kiến của các đồng chí lãnh đạo; các tham luận tại Đại hội phải được lựa chọn; người dẫn chương trình Đại hội phải linh hoạt; các đại biểu được khen thưởng phải bố trí chỗ ngồi hợp lý, phù hợp; khái quát lại thành tích của các tập thể và cá nhân đảm bảo thời gian; các đồng chí thành viên, tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được phận công, đảm bảo Đại hội thi đua yêu nước phải mang không khí phấn khởi, vui tươi thiết thực, đồng thời nêu bật thành tích của nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Tường suốt 5 năm qua.

 

Thanh Huyền – Kiều Trang

 

Ngày đăng: 09/06/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục