Trao đổi - Nghiên cứu

Một số trao đổi về công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông hiện nay

Trong thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường, đa thành phần như hiện nay, việc lựa chọn nghề nghiệp cho mỗi người lao động nói chung, học sinh phổ thông nói riêng đòi hỏi phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và khả năng của người làm việc trong nghề đó. Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực lao động thì việc định hướng cho người lao động nói chung, học sinh trong trường phổ thông nói riêng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân là một điều hết sức cần thiết. Để làm được việc này thì công tác hướng nghiệp cần được nhận thức là một khâu hết sức quan trọng. Nhưng muốn làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông thì đòi hỏi bản thân mỗi người làm công tác hướng nghiệp phải có được những hiểu biết cơ bản, nhất định về hướng nghiệp. Cụ thể là:

Thứ nhất: Có được sự nhận thức đúng đắn về những vấn đề chung của công tác hướng nghiệp đối với người lao động. Công tác hướng nghiệp là một hệ thống các yếu tố được liên hệ mật thiết với nhau trong quá trình triển khai, bao gồm: Khai sáng nghề, tư vấn nghề, lựa chọn nghề và thích ứng nghề.

Hướng nghiệp là sự định hướng nghề cho người lao động nói chung, học sinh phổ thông nói riêng, giúp người lao động và học sinh có được sự lựa chọn nghề nghiệp một cách khoa học, trên cơ sở ý thức được thế mạnh, sở trường, năng lực và những hạn chế của bản thân. Làm tốt công tác hướng nghiệp sẽ tránh được sự lãng phí về tiền của, thời gian học tập của người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh; tránh được sự lãng phí về nguồn lực lao động cho xã hội và đảm bảo sự bình ổn, phát triển bền vững của xã hội. Hướng nghiệp phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục toàn diện ở mỗi cơ sở giáo dục, là định hướng quan trọng cho đầu ra của sản phẩm giáo dục. Hướng nghiệp còn nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu, năng lực của mỗi cá nhân người lao động, học sinh trong quá trình định hướng, lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân một cách phù hợp.

Thứ hai: Có được cách thức phối hợp, phương pháp hướng nghiệp khoa học, khả thi đối với người lao động, học sinh.

Cần tạo được sự phối hợp giữa nhiều lực lượng, tổ chức xã hội trong công tác hướng nghiệp mà mỗi nhà trường phổ thông là chủ đạo với một chương trình, kế hoạch cụ thể dựa trên sự đánh giá về khả năng, năng lực và hạn chế của mỗi học sinh.

Mỗi trường phổ thông cần thiết phải có một ban hướng nghiệp để tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trong nhà trường.

Phối hợp tốt giữa các bộ phận trong nhà trường để làm công tác hướng nghiệp cho học sinh như: Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong trường, thư viện nhà trường, …Phối hợp tốt với các lực lượng ngoài nhà trường cùng tham gia hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, đó là: Gia đình, đoàn thanh niên, các cơ sở sản xuất, các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, các Trung tâm dạy nghề, …

Thứ ba: Tăng cường quản lý giáo dục hướng nghiệp bằng nhiều biện pháp.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy được năng khiếu, sở trường của mỗi học sinh trong quá trình học. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hướng nghiệp cho học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đảm bảo tính định hướng cao.

Quản lý chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, chương trình hướng nghiệp cho học sinh trong các hoạt động nội khóa cũng như ngoại khóa. Không ngừng đổi mới cách quản lý, nội dung, hình thức hướng nghiệp, sự phối hợp trong tổ chức hoạt động hướng nghiệp và hình thức hướng nghiệp cho học sinh. Tăng cường các nguồn lực cho giáo dục nói chung, giáo dục-đào tạo nghề nói riêng về cả yếu tố chất lượng đội ngũ giảng dạy và kinh phí cho sự nghiệp này. Không ngừng cập nhật và cung cấp kịp thời thông tin về nhu cầu thị trường lao động cho học sinh tìm hiểu, lựa chọn nghề phù hợp với sở trường, năng lực bản thân.

Trên đây là một số trao đổi về công tác hướng nghiệp cho người lao động nói chung, học sinh phổ thông nói riêng hiện nay. Nhằm hướng tới sự đào tạo và sử dụng nguồn lực lao động một cách hợp lý, có chất lượng để đáp ứng sự nghiệp phát triển KT-XH và công cuộc CNH-HĐH đất nước do Đảng và Nhà nước đề ra./.

 

Phan Quốc Hào                

                                                              Phó Trưởng Phòng GD-ĐT Vĩnh Tường

 

 

Ngày đăng: 14/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*