CÁC XÃ, THỊ TRẤN

Xã Chấn Hưng

 

 

1. Đảng uỷ xã Chấn Hưng      Số điện thoại cố định………….

Địa chỉ mail công vụ chanhung@vinhphuc.gov.vn

 * Họ tên đ.c Bí thư Đảng ủy:

- Họ tên: Nguyễn Xuân Phiến               chức danh: Bí thư

- Số điện thoại: 0917357571

- Địa chỉ mail công vụ…..

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

* Họ và tên các đ.c Phó bí thư:

- Họ tên: Phan Văn Long                      chức danh: Phó bí thư thường trực

- Số điện thoại: 0942858647

- Địa chỉ mail công vụ…..

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

2. HĐND xã Chấn Hưng Số điện thoại……Địa chỉ mail công vụ

* Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên: Phan Văn Long                      chức danh: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0942858647

- Địa chỉ mail công vụ…..

- Lĩnh vực phụ trách……

* Họ và tên các đ.c Phó Chủ tịch:

- Họ tên: Trần Văn Toàn                       chức danh: Phó Chủ tịch

- Số điện thoại: 0978416440

- Địa chỉ mail công vụ…..

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách HĐND

3. UBND xã  Chấn Hưng Số điện thoại: 02113838202.

Địa chỉ mail công vụ: chanhung

 * Họ và tên đ.c Chủ tịch:

- Họ tên: Vũ Xuân Minh             chức danh: Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0987465378

- Địa chỉ mail công vụ: minhvx

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền

* Họ và tên các đ.c  Phó Chủ tịch:

- Họ tên: Nguyễn Văn Thắng    chức danh: Phó Chủ tịch UBND

- Số điện thoại: 0362538827

- Địa chỉ mail công vụ : thangnv

    - Lĩnh vực phụ trách: Công tác chính quyền

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG

 

1. Đặc điểm tình hình vị trí địa lý, diện tích tự nhiên:

Chấn Hưng là một xã nằm ở phía Bắc huyện Vĩnh Tường giáp danh các xã: Yên Bình, Kim Xá, Nghĩa Hưng, Đại Đồng, Hợp Thịnh- Tam Dương, Đồng Văn- Yên Lạc, có diện tích đất tự nhiên là 532,4 ha, diện tích đất nông nghiệp là 351,21 ha, chiếm 67,1 % diện tích đất của xã, toàn xã có 9.532 nhân khẩu, có 07 thôn dân cư, có 06 HTX dịch vụ, trong đó có 03 HTX Nông nghiệp, 01 HTX tín dụng, 01 Công ty  dịch vụ điện năng, 01 HTX dịch vụ vệ sinh môi trường. Xã Chấn Hưng có tuyến đường Quốc lộ 2 và đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua, xã có Chợ Kiệu truyền thống thuận lợi cho giao lưu buôn bán hàng hóa.

2. Truyền thống địa phương:

 Là xã anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp

3. Những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng hiện nay (đến năm 2015)

- Giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2015 đạt 205 tỷ 910 triệu đồng. Trong đó, giá trị công nghiệp - xây dựng đạt 28 tỷ 827 triệu đồng, giá trị dịch vụ đạt 77 tỷ 972 triệu đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 99,1 tỷ đồng

- Cơ cấu giá trị sản xuất năm 2015: công nghiệp - xây dựng chiếm 14 %, dịch vụ chiếm 38 %, nông nghiệp, thủy sản 48 %. Thu nhập bình quân đầu người  năm 2015 đạt 22,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,7%.

- Năm 2015 xã có 07 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, trong đó có 04 thôn đạt 3 năm liền thôn văn hóa và 03 thôn đạt 2 năm liền.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững và ổn định.

4. Phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới:

4.1. Mục tiêu tổng quát.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 7-10 %.

- Giữ vững tiêu chí xây dựng nông thôn mới về an ninh trật tự; phát huy vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền, đảm bảo an ninh nông thôn của lực lượng công an, quân sự.

- Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đồng thời xây dựng quy mô cả 3 trường thành trường trọng điểm chất lượng cao.

- Số người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 70 % trở lên.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền; Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

4.2. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7-10 %/năm. Trong đó: Công nghiệp - xây dựng đạt 17 %; dịch vụ đạt 15 %/năm; nông nghiệp, thủy sản đạt 2,5%/năm.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 3.800 tấn.

- Giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác đạt 210 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân từ 30 - 35 triệu đồng/người/năm.

- Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 19 %; dịch vụ chiếm 47 %; nông nghiệp, thủy sản chiếm 29,5 %.

- Cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp: Trồng chọt chiếm 65 %. Chăn nuôi - thủy sản chiếm 35 %

- Thu, chi ngân sách mỗi năm tăng 8-10%.

a. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội:

- Duy trì và giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia và từ bước nâng cao mức độ chuẩn quốc gia.

- Phấn đấu mỗi năm giảm lệ sinh 0,03 %.

- Giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 xuống mức thấp nhất.

- Giải quyết việc làm giai đoạn 2015 - 2020 cho khoảng 750 lao động (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 150 lao động)

- Hạ tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới để đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn 2%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 80 %.

- Cơ cấu lao động đến năm 2020: Công nghiệp + dịch vụ chiếm 38 %.

- 100 % số thôn giữ vững danh hiệu tiêu chuẩn thôn văn hoá.

- 90 - 95 % số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn, gia đình văn hoá.

- Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2020 còn 7 %.

b. Các chỉ tiêu về môi trường:

- Tiếp tục quy hoạch mở rộng xây dựng bãi rác thải tập trung.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn đạt 80 %.

- Tỷ lệ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100 %.

c. Các chỉ tiêu xây dựng hệ thống chính trị:

- Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh.

- Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhệm vụ đạt 85 %.

- Mỗi năm kết nạp từ 10-12 đảng viên.

 

- Tỷ lệ chi bộ đạt danh hiệu TSVM bình quân hàng năm đạt 65 - 70 %, Đảng bộ đạt TSVM.

 

 

 

 

Ngày đăng: 03/12/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục