Thông tin cần biết

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2020

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2020

 

Ngày 20/5/2020 (thứ Tư), bắt đầu từ 07h30’, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Vĩnh Tường, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định.

Để đảm bảo hiệu quả của buổi tiếp công dân, đồng thời giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Tuân Chính, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Đại Đồng, Lý Nhân, Vĩnh Sơn, Lũng Hòa trực tiếp tham gia tiếp công dân cùng Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/5/2020. (Các đơn vị được mời dự tiếp căn cứ vào dự báo tình hình thực tiễn cũng như đơn thư UBND huyện nhận được và chuyển về UBND các xã để giải quyết theo thẩm quyền).

2. Chủ tịch UBND xã, thị trấn khác; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của huyện khi được yêu cầu, khẩn trương đến Trụ sở Tiếp công dân huyện để tham gia tiếp công dân cùng Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện. (Ban Tiếp công dân huyện sẽ thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan trong buổi tiếp công dân).

3. Đề nghị Công an huyện: Cử 02 cán bộ đến Trụ sở Tiếp công dân làm nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ công tác tiếp công dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại buổi tiếp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lưu ý và nghiêm túc thực hiện./.

Ngày đăng: 19/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục