Hoạt động HĐND các cấp

Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Phòng LĐTB&XH huyện

Chiều ngày 15/5/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường do đồng chí Văn Tiến Vững – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Phòng LĐTB&XH huyện. Cùng dự có các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo, cán bộ Phòng LĐTB&XH huyện.

 

 

Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại Phòng LĐTB&XH huyện.

 

Thực hiện Nghị quyết số 42, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020 ngày 24/4/2020, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phòng LĐTB&XH huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Các chế độ, chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công tác xét duyệt đảm bảo không trùng lặp, công tác thanh quyết toán kinh phí đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, vì vậy trong thời gian triển khai không có người dân thắc mắc, đơn thư, khiếu nại về triển khai tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng. Theo rà soát, đề nghị chi trả, đối với người có công với cách mạng (mức hỗ trợ 500.000 đồng), trên địa bàn huyện tổng số đối tượng người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 3.395 người với kinh phí thực hiện cấp là 5 tỷ 081 triệu đồng. Hỗ trợ đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng (Mức hỗ trợ 500.000 đ/người/tháng) có 8.016 người với kinh phí thực hiện 11 tỷ 982,5 triệu đồng. Hỗ trợ hộ nghèo là 1.445 nhân khẩu (Mức 250.000đ/1 khẩu) với kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ 083,5 triệu đồng; hỗ trợ hộ cận nghèo 4.110 nhân khẩu (Mức 250.000đ/1 khẩu) với kinh phí thực hiện 3 tỷ 082 triệu đồng.

 Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, quy trình chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng; đồng thời các đại biểu trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Điều kiện hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp; đối tượng đi làm ăn xa nhiều trường hợp xin đơn; đề nghị nghiên cứu, có hướng dẫn cụ thể hỗ trợ các đối tượng khó khăn còn lại, v.v..

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Văn Tiến Vững – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao phòng LĐTB&XH huyện về công tác chuẩn bị nội dung cho đoàn giám sát, trong đó báo cáo được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết, đảm bảo yêu cầu; công tác rà soát, chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đảm bảo chính xác, công bằng, đúng quy định. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Phòng LĐTB&XH huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện để có văn bản chặt chẽ đối với đối tượng xuất khẩu lao động, đối tượng tách hộ; có phương pháp kiểm soát chặt chẽ đối tượng xuất khẩu lao động, chuyển khẩu; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng ở các đơn vị, các xã thị, trấn đã chi trả, tổ chức rà soát lại đối tượng hưởng 2 nơi.

 

                                                           Tin: Trung Hiếu - Ảnh: Trung Thành

Ngày đăng: 17/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục