Hoạt động HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ huyện giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Đại Đồng

Sáng ngày 14/5/2020, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Tường do đồng chí Văn Tiến Vững – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, Công chức LĐTB&XH xã Đại Đồng.

 

  

Ủy ban MTTQ huyện giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Đại Đồng.

 

 

  Để triển khai thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, thời gian qua, xã Đại Đồng đã ban hành Quyết định thành lập BCĐ triển khai thực hiện Nghị quyết 42, ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời triển khai các văn bản đến các tổ chức chính trị xã hội xã, cán bộ các thôn để nắm bắt rõ thông tin, nội dung các nghị quyết, quyết định, từ đó tuyên truyền nội dung cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước  đến nhân dân trong xã. Theo đó, chế độ hỗ trợ người ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 cho nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Việc rà soát, chi trả cho các đối tượng đảm bảo công khai, công bằng, chính xác, khách quan, đúng quy định, không trùng lặp, không bỏ sót. Chi trả kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được xã tổ chức trong 02 ngày (từ 09-10/5/2020): Đối với nhóm đối tượng người có công, số người nhận hỗ trợ mức 1.500.000 đồng là 129 người với tổng số tiền đã cấp: 193.500.000 đồng; nhóm đối tượng BTXH số người nhận hỗ trợ mức 1.500.000 đồng là 311 người, số người nhận hỗ trợ mức 500.000 đồng là 01 người, với số tiền đã cấp ở nhóm này là: 467.000.000 đồng; nhóm hộ nghèo, số người nhận hỗ trợ mức 750.000 đồng là 44 người, với số tiền đã cấp là 33.000.000 đồng; nhóm đối tượng hộ cận nghèo, số người nhận hỗ trợ ở mức 750.000 đồng: 91 người; với số tiền đã cấp: 68.250.000 đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các nhóm người có công, BTXH, nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã là: 761.750.000 đồng với 576 đối tượng. Sau khi chi trả đầy đủ cho các đối tượng, UBND xã đã làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí về huyện đảm bảo đúng quy định.

  Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, quy trình chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng; đề nghị xã làm rõ một số nội dung như: Bổ sung danh sách địa chỉ thôn của các đối tượng, số thẻ, số chứng minh thư, số hộ nghèo, khẩu nghèo phát sinh, việc niêm yết, công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ; phương pháp rà soát, thẩm định các đối tượng còn lại,…

  Trên sơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu và ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND xã Đại Đồng, kết luận buổi giám sát, đồng chí Văn Tiến Vững – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao xã Đại Đồng về công tác chuẩn bị nội dung cho đoàn giám sát, trong đó báo cáo được chuẩn bị đầy đủ, chi tiết, đảm bảo yêu cầu; công tác rà soát, chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng đảm bảo chính xác, công bằng, đúng quy định. Đồng chí lưu ý xã cần làm tốt công tác nắm bắt rõ đối tượng 80 tuổi đến và đi trên địa bàn; bổ sung số liệu tổng số đối tượng và số người được hưởng hỗ trợ cho rõ ràng; đánh giá tình hình dư luận, tư tưởng của nhân dân sau khi hỗ trợ, đối tượng được chi trả phải niêm yết, công khai; đồng thời tiếp tục tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nắm bắt rõ được nội dung của các nghị quyết, quyết định hỗ trợ của trên nhằm tránh xẩy ra tình trạng khiếu nại khi không cần thiết.

 

                                                           Tin: Trung Hiếu - Ảnh: Trung Thành

 

 

 

Ngày đăng: 14/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục