Thời sự tổng hợp

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường chủ trì hội nghị nghe các cơ quan báo cáo, đề xuất một số nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý

Chiều ngày 11/5/2020, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe các phòng chuyên môn báo cáo, đề xuất một số nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Dự hội nghị có đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Bình Khiêm - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào các dự thảo Báo cáo, Tờ trình: Tờ trình xin ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Vĩnh Tường; Tờ trình về việc phân khai chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 38, ngày 15/7/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (đợt 01); Tờ trình về việc phân khai chi tiết nguồn vốn bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh theo Quyết định 3238, ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Vĩnh Tường; Tờ trình về việc xin ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Vĩnh Tường, v.v… 

Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh, thống nhất lại nội dung các Tờ trình; trong đó nội dung Tờ trình cần xác định rõ cơ cấu nguồn vốn, danh mục đầu tư công trung hạn mới, các dự án chuẩn bị đầu tư, bổ sung danh mục đầu tư công trong khả năng có thể, xem xét danh mục cần thiết phải đầu tư mới, điều tiết cân đối các dự án, đảm bảo cân bằng giữa các năm, có tính khả thi, trên cơ sở đảm bảo đầu tư an toàn. Các phòng cần tổ chức rà soát lại các công trình, dự án có thể đầu tư trong năm tới để làm danh mục dự phòng như: Đường vào Nhà máy xử lý rác công nghệ cao tại xã Tam Phúc, Trường THCS Vĩnh Tường, Đường Kim Xá, dự án Đầm Rưng,… Đối với Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 huyện Vĩnh Tường, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công đảm bảo chi tiết, nguyên tắc, phân khai chi tiết các nguồn vốn,v.v….

 

                                                                           Trung Hiếu

 

 

Ngày đăng: 12/05/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục