Giới thiệu các tổ chức

Trường THPT Nguyễn Thị Giang

 

1. Tên cơ quan: Trường THPT Nguyễn Thị Giang

- Số điện thoại cố định: 02113.859.456

- Địa chỉ email công vụ: C3vinhtuong@vinhphuc.edu.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Giáo dục đào tạo bậc THPT

2. Hiệu trưởng: Lê Huy Lộc

- Số điện thoại: 0984.995.027

- Địa chỉ email công vụ: locvt78@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

4. Phó Hiệu trưởng: Chu Thị Huyền

- Số điện thoại: 0943.074.778

- Địa chỉ email công vụ: toanhuyenlydc@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác đạo đức, nền nếp học sinh

5. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Loan

- Số điện thoại: 0989.887.055

- Địa chỉ email công vụ: loanviettri@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường.

6. Các giáo viên, nhân viên:

- Nhà trường có 52 giáo viên giảng dạy ở 12 môn.

- Nhân viên: Có 4 nhân viên (kế toán: 1, Văn thư: 1, Thư viện: 1, Thiết bị: 1)

Ngày đăng: 31/01/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục