Thông tin cần biết

Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 ô đất ở tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường

 

UBND huyện Vỉnh Tường thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 ô đất ở tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện khu đất đấu giá QSD đất tại vị trí nhà văn hóa cũ thôn Việt An, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐUBND ngày 03/2/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao đất cho UBND xã Việt Xuân thực hiện dự án xây dựng công trình: Hạ tầng khu đất đấu giá QSD đất đồng Lấm, thôn Phượng Lâu, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc và xã Việt Xuân,  huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Việt Xuân và xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Văn bản số 3838/UBND-CN3 ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc địa điểm khu đất ở xen ghép đấu giá QSD đất tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Khu đất đấu giá QSD đất tại khu Đồng Lấm, xóm 3, thôn Phượng Lâu, xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường;

UBND huyện Vĩnh Tường thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 06 ô đất ở tại xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

  1. Tên tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Vĩnh Tường.

   Địa chỉ: TT Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

   2. Tên đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: phòng Tài nguyên & MT, huyện Vĩnh Tường.

   Địa chỉ: khu 3, Tổ dân phố Hồ Xuân Hương, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

  3. Thông tin tài sản đấu giá:

STT

Ký hiệu, vị trí ô đất
tổ chức đấu giá

Số ô đất

Diện tích ô quy hoạch
(m2)

Diện tích
(m2)

Giá đất được UBND tỉnh phê duyệt
(Đ/m2)

Giá trị ô đất
(Đ)

I

Nhà văn hóa cũ thôn Việt An

1

 

166,2

 

1.662.000.000

1

Thửa đất số LK-01

1

166,2

166,2

10.000.000

1.662.000.000

II

Đồng Lấm, thôn Phượng Lâu

5

 

584,0

 

7.008.000.000

2

Thửa đất số LK-01

1

122,7

122,7

12.000.000

1.472.400.000

3

Thửa đất số LK-02

1

116,8

116,8

12.000.000

1.401.600.000

4

Thửa đất số LK-03

1

110,8

110,8

12.000.000

1.329.600.000

5

Thửa đất số LK-04

1

104,9

104,9

12.000.000

1.258.800.000

6

Thửa đất số LK-05

1

128,8

128,8

12.000.000

1.545.600.000

TỔNG CỘNG

6

 

750,2

 

8.670.000.000

(Các ô đất được thể hiện theo bản đồ phân lô chi tiết kèm theo Văn bản số 3838/UBND-CN3 ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 của UBND huyện Vĩnh Tường)

   4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá sản sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản (Có phụ lục kèm theo)

   5. Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá bao gồm:

   - Văn bản đề nghị được thực hiện cuộc đấu giá tài sản;

   - Hồ sơ năng lực của đơn vị;

   - Phương án đấu giá;

   - Dự toán chi phí tổ chức thực hiện cuộc đấu giá.

   6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24 tháng 03 năm 2020 đến ngày 30 tháng 03 năm 2020 (trong giờ hành chính)

   7. Địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Tường.

   Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

  UBND huyện Vĩnh Tường thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện./.

 

 

 

 

PHỤ LỤC

    1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá QSD đất

- Trụ sở làm việc

- Trang thiết bị, máy móc để chuẩn bị cho cuộc đấu giá.

   2. Về Kinh nghiệm của giám đốc:

   Thời gian hành nghề của giám đốc: 05 năm kinh nghiệm trở lên tính từ ngày có chứng chỉ hành nghề đấu giá.

   3. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

   Số lượng cuộc đấu giá QSD đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Các cuộc đấu giá do giám đốc trực tiếp điều hành) cho đến nay (có danh mục và bản sao các hợp đồng; biên bản bán đấu giá; quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá từ năm 2018 đến nay để chứng minh).

   4. Về tài khản giao dịch:

    Phải có tài khoản được mở tại ngân hàng hợp pháp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và phải đảm bảo được đối với số tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá trong suốt quá trình tổ chức đấu giá cho đến khi trả xong cho khách hàng không trúng đấu giá và phải đảm bảo được số tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá nộp vào kho bạc nhà nước cho khách hàng trúng đấu giá (có cam kết của Ngân hàng kèm theo).

   5. Chấp hành chính sách thuế

   Việc chấp hành nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước đến hết thời điểm năm 2019 (Có chứng từ nộp thuế kèm theo)

   6. Các thông tin khác của Công ty (nếu có).

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục