Người tốt việc tốt

Xã Lý Nhân tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V (2020 - 2025)

Chiều ngày 17/03/2020, UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo xã Lý Nhân tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn (2020 - 2025). Dự hội nghị đồng chí Nguyễn Trường Sơn – HUV, Chánh án Tòa án nhân dân huyện; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ xã; cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ, các ông bà đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên; đại diện các ban, ngành đoàn thể và các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

 

Toàn cảnh hội nghị điển hình tiên tiến xã Lý Nhân

 

5 năm qua (2015- 2019), phong trào thi đua yêu nước xã Lý Nhân tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đảm bảo ngày càng thiết thực, hiệu quả. UBND - Hội đồng Thi đua Khen thưởng xã đã chú trọng thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, các cá nhân điển hình tiên tiến, quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, người lao động trực tiếp.

Xã đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH; trong đó: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 245 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm. Trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cũng đạt nhiều kết quả: 5 năm qua, xã luôn giữ vững tỷ lệ trên 95% tổng số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 3/3 làng  đạt văn hóa cấp huyện, 100% đơn vị đạt văn hóa.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện hiệu quả, tích cực, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Công tác thực hiện các chính sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa, lao động việc làm được chú trọng. 5 năm qua, đã hỗ trợ sửa chữa 5 nhà tình nghĩa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được thực hiện tốt, các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ cùng các đoàn thể được quan tâm thực hiện hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh đó, xã chú trọng phát động các phong trào đua theo chuyên đề như: phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, thực hiện công tác DTĐR, “Cải cách hành chính”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng việt Nam”, qua phong trào thi đua đã phát hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực.

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua và năm 2019, xã Lý Nhân được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: 02 cờ thi đua của UBND tỉnh; 04 Bằng khen của UBND tỉnh, 04 tập thể Lao động xuất sắc; 122 lao động tiên tiến,…

Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị, xã Lý Nhân đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với các mục tiêu, giải pháp cụ thể như: Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng, toàn dân với mục tiêu “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; nâng cao chất lượng xây dựng NTM, hoàn thành thắng lợi các kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 – 2025 để xã Lý Nhân vững bước trên đường đổi mới và hội nhập.

 

 

 

 

Lãnh đạo xã Lý Nhân khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

 

Tại hội nghị, 01 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã được tuyên dương, đồng thời thông qua danh sách đại biểu đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Vĩnh Tường năm 2020./.

 

Thanh Huyền – Vũ Xoi

 

Ngày đăng: 17/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*