Mục Văn hóa - Xã hội

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường nghe và cho ý kiến vào báo cáo giải pháp quản lý việc tôn tạo, phục hồi di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn; hướng dẫn các xã, thị trấn điều chỉnh quy ước, hương ước thôn, làng

Sáng ngày 16/3/2020, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến vào báo cáo giải pháp quản lý việc tôn tạo, phục hồi di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn; hướng dẫn các xã, thị trấn điều chỉnh quy ước, hương ước thôn, làng. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyện môn liên quan trực thuộc UBND huyện.

 

 

Toàn cảnh hội nghị.

 

Theo báo cáo về công tác quản lý nhà nước về di tích, di vật, cổ vật trên địa bàn huyện hiện có 241 di tích với các loại hình như: đình, chùa, miếu, đền, di tích lưu niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, quán, điếm, nhà thờ họ, nhà thờ tổ nghề, lăng mộ, di tích khảo cổ, nhà thờ Công giáo, miếu. Trong đó, toàn huyện có 88 di tích đã xếp hạng và 153 di tích chưa xếp hạng; tổng số diện tích đất các di tích đang sử dụng là 300.697,4 m2. Với sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền việc thực hiện công tác quản lý di tích, di vật, cổ vật trên địa bàn luôn đúng theo quy định của pháp luật; từ năm 2017 đến nay, huyện đã có thêm 07 di tích được xếp hạng là di tích LSVH cấp tỉnh (Đình thôn Hệ, Đình thôn Táo, Nhà thờ họ Trịnh, Đình, Chùa Nghĩa Lập, Miếu Tây Lư, Đình An Phú, Chùa An Hội), đặc biệt là di tích LSVH cấp quốc gia Đình Thổ Tang đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đặc biệt năm 2018. Công tác tu bổ, tôn tạo di tích được chú trọng triển khai, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện có 30 di tích xuống cấp được UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tu bổ, tôn tạo, xây dựng; tổng nguồn vốn đầu tư tu bổ, tôn tạo hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn kinh phí xã hội hoá, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 36 tỷ đồng, trung ương hỗ trợ gần 1 tỷ đồng;….

Việc thực hiện sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện nhằm tạo ra một văn bản quy phạm xã hội trong đó quy định các quy tắc xử sự chung cho cộng đồng dân cư cùng hoà thuận đặt ra để điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của Nhân dân nhằm phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp và truyền thống văn hoá trên địa bàn các thôn, làng góp phần hỗ trợ tích cực việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở;…. Về trình tự, thủ tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước gồm có 04 bước: tổ chức soạn thảo hương ước, quy ước; tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo hương ước, quy ước; thảo luận và thông qua hương ước, quy ước; đề nghị công nhận hương ước, quy ước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào một số nội dung như: Công tác quản lý cổ vật, di vật; công tác xây dựng các công trình tâm linh trên diện tích không có trong quy hoạch; việc xây dựng quy ước, hương ước mẫu cần đảm bảo sát với đặc thù mỗi địa phương, tránh chung chung hình thức, cần rà soát lại các thủ tục (việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ,…); để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi theo nếp sống mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường yêu cầu phòng Văn hoá & Thôn tin nghiên cứu tham mưu xây dựng đề án hoặc kế hoạch, chương trình hành động nhằm tăng cường công tác QLNN về văn hoá, thường xuyên tiến hành rà soát các hoạt động văn hoá trên địa bàn huyện, kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động này nhằm chấn chỉnh đi vào nề nếp. Về công tác thực hiện sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố cần tiếp thu các ý kiến các đại biểu để hoàn thiện kế hoạch, tập trung triển khai trong thời gian tới; nghiên cứu thêm các mẫu về hương ước, quy ước để tiến hành hoàn thiện, triển khai;….

 

Tin: Trung Thành. Ảnh: Kiều Trang

           

Ngày đăng: 16/03/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục