Thời sự tổng hợp

Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường lần thứ XX, Nhiệm kỳ 2014 - 2019

Trong hai ngày 03/4 và 04/4/2014, huyện Vĩnh Tường long trọng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2014 – 2019.


 

 

 

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Toàn - ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Lê Chí Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường; Lê Minh Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trịnh Đình Mao – Phó Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị trong tỉnh; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện qua các thời kỳ; đại diện các gia đình chính sách; lãnh đạo Đảng ủy các xã, thị trấn và 150 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong huyện.

 

 

Nhiệm kỳ 2008 – 2013, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, hệ thống MTTQ các cấp trong huyện đã thể hiện rõ vai trò của một tổ chức liên minh chính trị, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Nhiều năm liền kinh tế của huyện đạt mức tăng trưởng khá và ổn định, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tích cực. (Năm 2013, tỷ trọng CN-XD chiếm 44%, dịch vụ chiếm 32%, NN-TS giảm còn 24%). Thu nhập bình quân đầu người tính đến hết năm 2013 là 22,2 triệu đồng/người/năm.

 

 

Tiếp tục phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết các cấp. Từng tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát triển thêm nhiều hội viên, đoàn viên làm lực lượng nòng cốt trong các sinh hoạt chính trị - xã hội của nhân dân; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên năm sau cao hơn năm trước. 5 năm qua, hội Nông dân đã kết nạp thêm 4286 hội viên; hội Cựu chiến binh đã kết nạp thêm 2418 hội viên; hội Liên hiệp phụ nữ đã kết nạp thêm 1627 hội viên; Đoàn thanh niên đã kết nạp thêm 13195 đoàn viên. Liên đoàn lao động đã kết nạp thêm 1397 công đoàn viên.

 

 

Hàng năm, các khu dân cư đều phát động và tổ chức đăng ký thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động. Số thôn làng, hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn Văn hóa năm sau cao hơn năm trước đã thể hiện sức lan tỏa của cuộc vận động. Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa đã thể hiện cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu. Cụ thể, năm 2008, có 72,3% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, năm 2013 có 82,15%. Số thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa tăng 5 thôn, làng so với năm 2008. Hiện nay, huyện đã xây dựng được 20 nhà văn hoá xã, thị trấn, 177 nhà văn hoá thôn; 29 điểm bưu điện văn hoá xã. Việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ theo tinh thần Chỉ thị cấp trên tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, qua đó giữ gìn phát huy được các giá trị văn hoá truyền thống.

 

 

Cùng với đó, MTTQ huyện còn hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tích cực tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới với những hoạt động và việc làm cụ thể. Qua công tác tuyên truyền, nhiều xã đã vận động các hộ dân hiến được hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình công cộng. Tiêu biểu như: Các hộ dân xã Thượng Trưng hiến 13.090m2; Tân Cương hiến 6.329m2; Nghĩa Hưng hiến 2.360m2….. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào đền ơn đáp nghĩa và xây nhà ở cho hộ nghèo cũng được MTTQ các cấp trong huyện quan tâm, chú trọng. Từ năm 2009 đến nay, với nhiều nguồn lực hỗ trợ cùng sự nỗ lực của các hộ nghèo, toàn huyện đã xây dựng mới 713 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ trên 13 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và 6 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động tạo tâm lý tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước được MTTQ huyện thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. MTTQ các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Đất đai sửa đổi, v.v....

Thực hiện chức năng được giao 5 năm qua, MTTQ đã phối hợp tổ chức trên 80 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh với trên 10.000 lượt cử tri tham dự, tổng hợp kịp thời trên 700 lượt ý kiến, kiến nghị. MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức 2.125 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND xã, thị trấn với trên 116.000 lượt người dự; tổng hợp trên 10 ngàn lượt ý kiến cử tri; đã góp 201 ý kiến đối với hương ước, quy ước; kịp thời phản ánh tâm tư kiến nghị của nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp. MTTQ các xã, thị trấn trong huyện hướng dẫn Ban giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát các công trình xây dựng ở cơ sở và chủ trì giám sát một số cuộc theo chức năng nhiệm vụ.

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Chí Quang, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường và đồng chí Hoàng Văn Toàn - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của  MTTQ các cấp trong huyện những năm qua, các đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới, MTTQ các cấp huyện Vĩnh Tường cần: tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết tập hợp các tầng lớp nhân dân; coi trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế để có chương trình hoạt động phù hợp; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng Hiến pháp mới, các bộ luật, các nghị quyết và chương trình hành động của cấp ủy chính quyền; đồng thời MTTQ các cấp cần chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền phòng ngừa, giảm bớt, tiến tới loại từ các tai tệ nạn xã  hội, giữ vững an ninh chính trị, ổn định an ninh nông thôn; cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ này, 100% các xã của huyện Vĩnh Tường được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, tại Đại hội, các đại biểu cần thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm hiệp thương bầu đúng, đủ số lượng Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình.

 

 

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Chí Quang đã tặng lẵng hoa, bức trướng của BCH Đảng bộ huyện chúc mừng Đại hội, bức trướng mang dòng chữ “MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Tường Đại đoàn kết, tiến bước cùng thời đại”.

 

 

Trong không khí dân chủ và cởi mở, Đại hội đã hiệp thương cử 57 đồng chí vào Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019. Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ huyện đã bầu đồng chí Nguyễn Giang Bắc giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019; các Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện là đồng chí Trần Thị Hà, Văn Tiến Vững. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 31 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết.

 

 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác mặt trận những năm qua, Đại hội đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có  nhiều thành tích xuất sắc; chia tay các đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2008 – 2013 không tham gia BCH khóa mới; đồng thời, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm 2014 – 2019.

 

 

 

  

                                                                    Trần Quân – Trung Hiếu - Quốc Chính

 

 

         Một số hình ảnh khác tại Đại hội MTTQ huyện  lần thứ XX, nhiệm kỳ 2014 - 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 04/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục