Tin Nông thôn mới

Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường nghe báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 05/02/2020, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe các phòng chuyên môn báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phụ trách các tiêu chí.

 

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

   Trong tháng 01/2020, nhiều nội dung các ngành của huyện phải hoàn thành để hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay mới xong hồ sơ chứng minh của 3/9 tiêu chí; còn 05 tiêu chí chưa gửi báo cáo chứng minh về Thường trực BCĐ; báo cáo kết quả tổng hợp tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới chưa hoàn thành, do đó chưa thực hiện được việc gửi Ủy ban MTTQ huyện để lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân.

   Phát biểu tại hội nghị, thủ trưởng các phòng chuyên môn đã báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị UBND huyện thống nhất với các sở, ngành của tỉnh để thống nhất nội dung chứng minh, tránh làm lại nhiều lần; nghiên cứu cấp kinh phí cho các cơ quan để thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo kế hoạch...

   Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những cố gắng của các cơ quan chuyên môn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, tham mưu để hoàn thiện hồ sơ xong trước 28/02, trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất. Phòng Nông nghiệp &PTNT tham mưu UBND huyện ra văn bản chỉ đạo các xã rà soát 19 tiêu chí phục vụ công tác thẩm định; các phòng chuyên môn có liên quan đến các tồn tại của 26 xã phân công cán bộ về từng xã hướng dẫn cụ thể cho xã sớm hoàn thiện hồ sơ; Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát các công việc liên quan đến trách nhiệm của xã như vệ sinh môi trường, thực hiện kế hoạch triển khai môi trường xanh – sạch – đẹp – văn minh – đáng sống của huyện; đồng thời kiểm tra tiến độ xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước thải tại các xã; Chi cục Thống kê và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện rà soát các chỉ số đánh giá liên quan sự thu nhập cũng như các chỉ số đánh giá sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện để Phòng Nông nghiệp & PTNT báo cáo đánh giá cấp huyện; đề nghị Ủy ban MTTQ huyện triển khai lấy ý kiến nhân dân; Phòng Tài chính – Kế hoạch nhanh chóng cấp kinh phí phục vụ công tác hoàn thiện hồ sơ; đồng thời phối hợp Chi cục Thống kê huyện mở tập huấn cho Chủ tịch, kế toán về việc tính toán các chỉ số liên quan đến thu nhập, chỉ số phát triển kinh tế xã hội và kinh phí chi cho đại hội đảng đảm bảo đúng quy định.

 

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Trung Thành

Ngày đăng: 05/02/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục