Nhân vật lịch sử

Danh tướng - Nguyễn Triêm

Danh tướng - Nguyễn Triêm

 

Người xã Phú Hoa huyện Tiên Phong, phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây, nay là thôn Phú Đa, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường. Thi đỗ Tạo sĩ (tương đương như Tiến sĩ văn), giữ chức quan Thủ hiệu, là đội đứng thứ nhất gồm 60 xuất ưu binh trong các đội bộ binh thị hậu, là binh ngạch từ đời Trung Hưng về sau. Ông được phong tước hầu: Chiêm Vũ Hầu.

Tháng Hai năm Giáp Thìn (Cảnh Hưng thứ 45 - 1784), ưu binh Tam phủ nổi loạn nhân việc chúa Trịnh Tông nghi ngờ sai bắt số đông đang tụ tập uống rượu ở sân đền Vạn Thọ trong cung do vua Lê Hiển Tông ban cho.

Ông Nguyễn Triêm, theo kế của các ông Nguyễn Khản (người Hà Tĩnh, đỗ Tiến sĩ và viên Quyền phủ sự Dương Khuông (em Thái phi của Trịnh Sâm sinh ra Trịnh Tông) được Trịnh Tông sai đem quân lính hiệu Phong Lôi đến bắt. Ông kéo quân thẳng tới bao vây chỗ quân đang tụ họp ăn uống, bắt bằng được 7 người giải về phủ đường trị tội. Ngày 15 tháng Hai, bảy người bị khép vào tội loạn binh và đều bị xử tử. Được tin ấy, quân lính Tam phủ sôi sục căm phẫn, kéo nhau đến vây bắt Nguyễn Khản, Dương Khuông và Nguyễn Triêm. Nhưng Nguyễn Khản đã nhanh chân kịp chạy đi Sơn Tây từ trước, còn Nguyễn Triêm và Dương Khuông thì chạy vào trong phủ chúa. Quân Tam phủ bèn lệnh cho phá sạch cả dinh của 3 người.

Biết tin ông Dương Khuông và Nguyễn Triêm ẩn náu ở trong phủ, quân Tam phủ chia quân chặn giữ cửa phủ, còn số đông thì kéo nhau xông vào trong phủ đường, yêu cầu chúa Trịnh Tông phải nộp người ra cho họ xét xử. Chúa Trịnh Tông (do ưu binh Tam phủ lập nên) bị ép vào thế bức bách, nhờ có thái phi Dương Thị van lạy nên tha cho Dương Khuông còn buộc long phải giao Nguyễn Triêm.

Bấy giờ Nguyễn Triêm đang ở trên lầu gác, chỉ tự vệ bằng 2 thanh kiếm, quyết liều cùng chết với quân Tam phủ. Chúa bị họ bức bách quá chừng, cực chẳng đã, sai dụ bảo ông hy sinh thân mình. Ông bất đắc do phải xuống thang gác, bái yết chúa Trịnh Tông và nói: "Bầy tôi vì chúa mà chết, dám đâu mong cầu tước lộc, thần chỉ mong rằng chúa hăng hái giữ vững kiền cương”. Rồi Chúa Trịnh Tông bèn chính tay viết 6 chữ: Trung Nghĩa Tráng Liệt Đại Vương trao cho ông. Ông quỳ xuống nhận lĩnh, vo tròn mảnh giấy có 6 chữ ấy và nuốt, rồi lạy tạ đi ra. Khi qua điểm Tiều Bút, các ưu binh lôi ra đánh, ông nói: “Ở đây là nơi đất cấm, không nên. Để ta đi ra ngoài cửa phủ ngồi yên đâu đấy, tha hồ cho chúng bay muốn làm gì ta thì làm". Ông bèn thong thả đi đến cầu. Ngồi yên, các ưu binh Tam phủ lấy gạch đá nện vào đầu ông Máu chảy đầy cả mặt mũi, ông vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Cuối cùng một tên ưu binh Tam phủ hạ đao đâm ông. Cho đến lúc mất, Nguyễn Triêm ,xứng đáng là bậc trung thần tiết liệt, để lại tiếng thơm muôn đời.

 

BBT

Ngày đăng: 02/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục