Nhân vật lịch sử

Danh nhân - Nguyễn Tiến Sách (1638 - 1697)

 

 

Danh nhân - Nguyễn Tiến Sách (1638 - 1697)

 

Sau đổi là Đình Sách, tên hiệu là Đức Hiên, người xã Văn Trưng, huyện Bạch Hạc, nay là thôn Văn Trưng, xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh  Tường.

Năm 33 tuổi ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Canh Tuất, niên hiệu Cảnh Trị, đời vua Lê Huyền Tông (1670). Năm Tân Mùi (1691). Giữ chức Tả Thị lang bộ Binh, làm Bồi tụng trong phủ chúa; từng đi sứ sang  triều đình nhà Thanh. Sau khi mất, ông được phong tặng. Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Thượng thư bộ Công, Trưng Đường Tử, ban thụy hiệu là Đôn Chất Tiên sinh.

Tác phẩm của ông hiện còn gồm 34 bài thơ làm ra trên đường đi sứ năm Canh Ngọ (1690); trong sách Toàn Việt thi lục

 

 BBT

 

Ngày đăng: 02/04/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục