Tin An ninh Quốc phòng

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tổng kết hoạt động BCĐ và công tác thi hành án dân sự năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 13/01/2020, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện tổng kết hoạt động BCĐ và công tác thi hành án dân sự năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ THADS huyện chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng Cục THADS tỉnh; thành viên BCĐ.

 

 

Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ THADS chủ trì hội nghị

 

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện được thành lập theo Quyết định số 181/QĐ-UBND, ngày 19/03/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường. Từ khi thành lập đến nay Ban chỉ đạo đã nhiều lần được kiện toàn. Hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện tiếp tục được duy trì và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của BCĐ. Các thành viên Ban chỉ đạo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tích cực, chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với Chi cục THADS huyện trong quá trình tổ chức thi hành án, đưa ra ý kiến tháo gỡ các vụ việc khó khăn, phức tạp, có giá trị thi hành lớn.

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong công tác thi hành án trên địa bàn giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp. Năm 2019 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo THADS, Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do ngành dọc cấp trên giao, cụ thể: Tổng số thụ lý là 1137 việc = 40.055.737.000 đồng, đã thi hành xong 761 việc = 8.487.795.000 đồng, đạt tỷ lệ 84,1% về việc; đạt tỷ lệ 46,3% về tiền (vượt 10,6% về việc, vượt 11,8 %  So với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc giao). Trong năm 2019, Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường đã cưỡng chế thành công đối với 01 trường hợp khấu trừ tiền trong tài khoản, 20 trường hợp kê biên tài sản, 01 trường hợp kê biên quyền sử dụng đất. Một số trường hợp sau khi có công văn trao đổi với Công an huyện xây dựng phương án bảo vệ, quá trình nắm bắt tình hình công an huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã phối hợp động viên thuyết phục người phải thi hành án đã tự nguyện thi hành do vậy không cần phải tổ chức cưỡng chế.

Năm 2020, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tiếp tục duy trì tốt các hoạt động, đưa công tác THADS trên địa bàn huyện đạt thành tích cao hơn, góp phần đảm bảo việc thực thi pháp luật trên thực tế, đảm  bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức và công dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Kim Yến - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác thi hành án dân sự năm 2019 của Chi cục THADS huyện Vĩnh Tường. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Huyện ủy Vĩnh Tường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, chỉ đạo thực hiện nghiêm thông tri về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS trên địa bàn; tổ chức hội nghị định kỳ hàng quý nghe Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả hoạt động, việc tổ chức thi hành vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài; UBND huyện Vĩnh Tường tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã thực hiện quyết định của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường công tác THADS trên địa bàn đạt hiệu quả cao; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác THADS; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho BCĐ THADS trong việc giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp; HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện tăng cường lãnh đạo và nâng cao chất lượng giám sát, nhất là các vụ việc cưỡng chế THADS, những vụ việc nổi cộm; Công an huyện quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan THA trong việc nắm bắt, phân loại đối tượng THA, động viên, thuyết phục đương sự trong THA; Viện kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát chặt chẽ quá trình tổ chức thị hành án dân sự, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong công tác THADS; Chi cục THADS huyện tập trung giải quyết những vụ việc thi hành án có giá trị lớn lớn, đồng thời nghiên cứu, có biện pháp cụ thể đối với những vụ việc có giá trị lớn, khó thi hành, những việc thi hành án trọng điểm, khó khăn phức tạp.

 

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Trung Thành

 

Ngày đăng: 14/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục