Tin An ninh Quốc phòng

Đối thoại với nhân dân về tiếp tục triển khai công tác bồi thường GPMB Khu đất dịch vụ xã Chấn Hưng

Chiều ngày 10/01/2020, các cơ quan liên quan của huyện và xã Chấn Hưng tổ chức đối thoại với nhân dân về tiếp tục triển khai công tác bồi thường GPMB Khu đất dịch vụ xã Chấn Hưng (khu Cầu Tây).

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng đã được triển khai từ năm 2004, tổng số hộ có đất nông nghiệp 95% và đất treo nằm trong phạm vi xây dựng dự án là 662 hộ, tính đến ngày 25/4/2019, đã chi trả đền bù được 597 hộ, vẫn còn tồn tại 65 hộ. Hiện nay dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 65 hộ còn lại.

Khu đất dịch vụ xã Chấn Hưng (Khu Cầu Tây) được quy hoạch 28 ha nhưng trước mắt triển khai diện tích 15,64 ha. Có 245 hộ thuộc thôn Xuôi nằm trong khu đất dịch vụ quy hoạch, hiện còn một số hộ chưa nhận tiền.

 

 

 

 

 

 

Một số hộ dân ý kiến tại hội nghị

 

Tại hội nghị, một số hộ dân kiến nghị làm rõ mục đích dự án, yêu cầu thống nhất lại về giá đền bù, làm rõ hỗ trợ lỡ vụ,… Các cơ quan, đơn vị của huyện và lãnh đạo xã Chấn Hưng tiếp tục thông tin các văn bản pháp luật liên quan, tính pháp lý, lợi ích khi thực hiện dự án. Tuy nhiên các hộ dân chưa thống nhất với phương án được các cơ quan chức năng đưa ra.

  

Kiều Trang – Trung Thành

  

 

Ngày đăng: 13/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục