Tin Nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bình Khiêm nghe báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ tiêu chí huyện nông thôn mới

Sáng 07/01/2020, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nghe các phòng chuyên môn báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ tiêu chí huyện nông thôn mới.

  

 

 

 

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Theo các phòng chuyên môn của huyện, đối với các tiêu chí được phân công phụ trách đến thời điểm hiện tại về cơ bản đã hoàn thành. Một số tiêu chí gặp khó khăn như tiêu chí sản xuất, tiêu chí môi trường hoặc tiêu chí văn hóa, yêu cầu các phòng tích cực đôn đốc xã nhanh chóng hoàn thiện. Trước mắt, các phòng chủ động liên hệ các sở, ngành liên quan, bám sát Quyết định 558 của Thủ tướng chính phủ về tiêu chí huyện nông thôn mới; Quyết định 2540 về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ, xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; Thông tư 35 của Bộ Nông nghiệp&PTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới để hoàn thiện những tiêu chí mình phụ trách, hoàn thiện hồ sơ và gửi về UBND huyện trước ngày 25/01/2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trách nhiệm hoàn thành các tiêu chí thuộc về các phòng ban chuyên môn của huyện. Trong đó, phòng Nông nghiệp &PTNT theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tiêu chí; trong quá trình kiểm tra có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo lãnh đạo UBND huyện. Các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện chậm nhất là 25/01/2020. Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện tham mưu cho UBND huyện có văn bản đề nghị các phòng chuyên môn phụ trách các tiêu chí phối hợp các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã quan tâm sâu sát hơn nữa đối với công tác chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ đặc biệt chỉ đạo rà soát những hồ sơ còn thiếu để đoàn thẩm tra của tỉnh, của trung ương về thẩm tra, đặc biệt là tiêu chí văn hóa và môi trường. Giao phòng Nông nghiệp&PTNT huyện cùng các cơ quan chuyên môn sau 03/02/2020 hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo UBND huyện, chuyển xin ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Lưu ý các phòng chuyên môn hàng tuần kịp thời báo cáo tiến độ thực hiện của phòng mình.

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Kiều Trang

Ngày đăng: 07/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục