Hoạt động HĐND các cấp

Hội đồng nhân dân xã Lý Nhân khoá XXI – Nhiệm 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10.

Sáng ngày 27/12/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Lý Nhân khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 10. Tới dự có đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Huyện ủy viên, Chánh án toàn án nhân dân huyện; lãnh đạo MTTQ huyện; đại diên Ban kinh tế HĐND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã và toàn bộ đại biểu HĐND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

  

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo công tác của Thường trực HĐND xã năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; một số báo về thu chi ngân sách, tình hình hoạt động của khối đại đoàn kết, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri…. Trong đó, nêu rõ: năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã có bước phát triển đáng kể, tổng thu ngân sách ước đạt 245 tỷ đồng tăng 28 tỷ đồng so với cùng kỳ; tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 12,9%; tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 45,5 triệu đồng, tăng 11,28% so với năm 2018. Văn hoá xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học trên địa bàn xã được duy trì và đạt chất lượng cao; công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững... Công tác dồn thửa, đổi ruộng tại thôn Bàn Mạch đến nay đã chia và giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình đạt 100%.

Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì, công tác phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị cho các kỳ họp được triển khai sớm. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND được triển khai thực hiện tốt như: Việc thực hiện thi hành hiến pháp và pháp luật; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và nhiều cuộc giám sát chuyên đề khác cũng được triển khai khá hiệu quả.

Báo cáo tại kỳ họp cũng nêu ra một số tồn tại hạn chế như: Việc chỉ đạo thực hiện dồn thửa, đổi ruộng trên địa bàn thực hiện xong chậm so với kế hoạch; việc phân loại rác thải chưa được thực hiện đồng bộ, đổ rác thải chưa đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư;

 

Các đồng chí thường trực HĐND xã duy trì kỳ họp

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020 xã Lý Nhân tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của chính quyền từ xã đến thôn... phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%, Tổng giá trị thu nhập ước đạt 274,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; các chỉ tiêu pháp lệnh đạt 100%...

Cũng tại kỳ họp đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019, kế hoạch thu chi ngân sách năm 2020.

                                                

                Vũ Soi- Kiều Trang

 

 

Ngày đăng: 27/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục