CO QUAN TO CHUC KHAC

Trường mầm non Liên Cơ Vĩnh Tường

 

1. Tên cơ quan: Trường Mầm non Liên Cơ Vĩnh Tường.

 - Số điện thoại cố định: 02113889586

 - Địa chỉ mail công vụ: c0lienco.vinhtuong@vinhphuc.edu.vn

- Chức năng, nhiệm vụ: Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

2. Họ tên chức danh đ/c cấp trưởng: Nguyễn Thị Vân Hà

- Số điện thoại : 0975326709

- Địa chỉ mail công vụ : nguyenthivanha.c0htlienco@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung các hoạt động của trường Mầm non Liên Cơ Vĩnh Tường

3. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó: Triệu Thị Thu Hường

- Số điện thoại : 0975337286

- Địa chỉ mail công vụ: trieuthithuhuong.c0hplienco@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chuyên môn nuôi dưỡng.

4. Họ tên, chức danh các đ/c cấp phó: Lý Thị Bích Hiền

- Số điện thoại : 0378675198

- Địa chỉ mail công vụ: lythibichhien.c0hplienco@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách công tác chuyên môn giáo dục.

5. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên: Lương Thị Thu Lê

- Số điện thoại: 0384355979

- Địa chỉ mail công vụ: luongthithule.c0lienco@vinhphuc.edu.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng phụ trách hoạt động của tổ chuyên môn 2+ 3 tuổi

6. Họ tên, nhiệm vụ các đ/c cán bộ, chuyên viên:  LêThị Tâm 

- Số điện thoại: 0985987552

- Địa chỉ mail công vụ : lethitam.c0lienco@vinhphuc.edu.vn

 

- Lĩnh vực phụ trách: Tổ trưởng phụ trách hoạt động của tổ chuyên môn 4+ 5 tuổi

Ngày đăng: 02/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục