Hoạt động HĐND các cấp

Khai mạc Kỳ họp thứ 13 – HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp thường lệ cuối năm)

Sáng ngày 19/12/2019, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13 – HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (kỳ họp cuối năm). Dự và chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

  

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

  

Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Quang Tiến – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Tiến – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lỗ Tất Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị huyện Vĩnh Tường); đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ông bà đại biểu HĐND huyện khóa XIII; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Theo chương trình, Kỳ họp lần này sẽ thông qua các nội dung: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020; Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; Thông báo tình hình hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện; Báo cáo tóm tắt công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tóm tắt công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2020; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc Ban hành Nghị quyết các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về chương trình ban hành Nghị quyết năm 2020,… Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; Giám sát chuyên đề việc xử lý vi phạm hành chính trong vi phạm hành lang giao thông; đồng thời thông qua dự thảo các nghị quyết HĐND huyện,v.v...

Kỳ họp tiến hành thông qua dự thảo 09 nghị quyết: gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2020; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ năm 2020; Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát việc xử lý vi phạm hành chính trong vi phạm hành lang giao thông; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện; Nghị quyết về chương trình ban hành Nghị quyết năm 2020 của HĐND huyện.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2019 được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, với tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình, dưới sự lãnh đạo, giám sát chặt chẽ, kịp thời của Huyện ủy, HĐND huyện; sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của UBND huyện; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nên tình hình KT- XH của huyện tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả rất tích cực: Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt cao, ước thực hiện 1.141.216 triệu đồng (đạt 241,63% dự toán năm và bằng 101,78 % so với cùng kỳ); Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà xếp thứ Nhất tỉnh; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện; diễn tập Khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện năm 2019 được huyện được Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá xuất sắc - là huyện đạt số điểm cao nhất trong các đơn vị diễn tập trong nhiệm kỳ qua; 26/26 số xã trong huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số hạn chế và tiếp tục gặp những khó khăn, thách thức. Đó là: Tổng diện tích gieo trồng giảm so với cùng kỳ và kế hoạch; bệnh dịch tả lợn Châu Phi chưa được khống chế, ngăn chặn triệt để; tiến độ triển khai một số dự án còn chậm; việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai ở một số xã, thị trấn chưa thật sự quyết liệt; chất lượng một số tiêu chí về xây dựng NTM tại các xã đã hoàn thành có xu hướng giảm xuống; tiến độ thực hiện DTĐR tại xã Vĩnh Ninh còn chậm so kế hoạch;....

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh – Chủ tọa Kỳ họp cũng đề nghị, các đại biểu tập trung trí tuệ để bàn, thảo luận, phân tích, đánh giá, quyết nghị các vấn đề quan trọng như: Tăng trưởng kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; thu - chi ngân sách nhà nước; đầu tư công; quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; quốc phòng an ninh; v.v… Tập trung phân tích rõ các tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc; tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất phương hướng, giải pháp cụ thể cho năm 2020. Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện năm 2019; báo cáo của: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo kết quả thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; các báo cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp. HĐND huyện nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; Đoàn đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm 2020 HĐND tỉnh; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện. Các Ban HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; các báo cáo của UBND và các cơ quan trình; kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, sự cần thiết của các nội dung đã đảm bảo tính pháp lý, tính thực tiễn và khả thi và dự kiến quyết nghị thông qua 09 nghị quyết của HĐND huyện như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2020; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về các kỳ họp thường lệ năm 2020; Nghị quyết về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát việc xử lý vi phạm hành chính trong vi phạm hành lang giao thông; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện; Nghị quyết về chương trình ban hành Nghị quyết năm 2020 của HĐND huyện. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đại biểu HĐND huyện, cử tri và dư luận quan tâm liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

Để kỳ họp lần này đạt được kết quả cao nhất, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh đề nghị các cơ quan có nội dung báo cáo tại Kỳ họp trình bày tóm tắt báo cáo, tờ trình. Các dự thảo nghị quyết đã gửi trước để đại biểu nghiên cứu không trình bày tại kỳ họp. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, kỹ từng nội dung; trong quá trình thảo luận, cần căn cứ những mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016-2020 và trên cơ sở dự báo tình hình trong thời gian tới để có những ý kiến đóng góp sát, đúng, giúp cho HĐND huyện có cơ sở quyết nghị thông qua nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.

Theo nội dung, chương trình, Kỳ họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, bắt đầu từ sáng ngày 19/12, kết thúc vào khoảng 11h30 ngày 20/12/2019. 

 

Ban biên tập

 

Ngày đăng: 19/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục