Xây dựng Đảng

Nhóm nghiên cứu, biên tập về lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa – Xã hội; QP - AN triển khai nhiệm vụ

Chiều ngày 05/12/2019, Nhóm nghiên cứu, biên tập về lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa – xã hội; QP – AN, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai một số nhiệm vụ liên quan công tác xây dựng nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập; thành viên nhóm nghiên cứu, biên tập và một số cơ quan liên quan. Đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng nhóm chủ trì hội nghị.

 

 

 

Đ/c Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng nhóm chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên nhóm nghiên cứu, biên tập về lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội; Quốc phòng – an ninh, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, xây dựng chính quyền thuộc Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; dự thảo đề cương sơ bộ kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó,  các đồng chí được phân công phụ trách từng lĩnh vực chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu; tổng kết các NQ chuyên đề của TW, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; những chương trình, dự án; nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 về các lĩnh vực làm căn cứ, cơ sở để đưa vào báo cáo chính trị; nghiên cứu, tham gia đề xuất chủ đề Đại hội,…

Tại hội nghị, các thành viên nhóm đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo đề cương sơ bộ báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng và thực tiễn đổi mới và phát triển của huyện; tham mưu, đề xuất các chỉ tiêu giải pháp phù hợp, sát với tình hình, có tính khả thi cao, đồng thời bám vào định hướng các chủ trương, nghị quyết của tỉnh, của huyện đề xuất các nội dung phù hợp với từng ngành, lĩnh vực.

 

Đ/c Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập yêu cầu: Các thành viên nhóm chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công; nỗ lực cao nhất, năng động, sáng tạo, chủ động đề xuất các nội dung, công việc có liên quan, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ huyện; rà soát các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 sát với tình hình thực tế của huyện; các thành viên trong nhóm cần nghiên cứu kỹ các văn bản của huyện, tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo lĩnh vực phụ trách, đánh giá kết quả, chỉ ra nguyên nhân và nêu ra được giải pháp cho chính xác; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên cần nghiên cứu thảo luận, liên hệ với các đơn vị để thống nhất số liệu; căn cứ vào kế hoạch các thành viên trong nhóm hoàn thành dự thảo đảm bảo thời gian, đề cương đảm bảo khoa học, rõ ràng thể hiện được tính khái quát cao, sát đúng với tình hình thực tế của huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thư ký của nhóm tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để chỉnh sửa; liên hệ với Văn phòng Huyện ủy để có văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 gửi các thành viên tham khảo; Phòng Tài chính Kế hoạch và Chi cục Thống kê huyện chốt số liệu cụ thể thời gian; các thành viên được giao hoàn thiện đề cương theo lĩnh vực được phân công xong trước ngày 20/12 (riêng khối Nội chính giao đồng chí Chánh Thanh tra huyện phụ trách tổng hợp); với các cơ quan có Đề án thực hiện theo giai đoạn phải có nội dung đánh giá tổng kết Đề án và tổng kết Đề án nhiệm kỳ; đảm bảo khoa học, rõ ràng thể hiện được tính khái quát cao, sát đúng với tình hình thực tế của huyện.

 

               Thanh Huyền – Trung Thành

 

 

Ngày đăng: 06/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục