Xây dựng Đảng

Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (Phiên họp thứ 20)

Sáng ngày 28/11/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

     

  

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

  

            Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2019, dự toán năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh năm 2019, xây dựng chỉ tiêu pháp lệnh năm 2020; Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; Báo cáo kết quả công tác Xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; đồng thời triển khai một số nội dung quan trọng khác.

            Theo dự thảo các báo cáo, năm 2019, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện; sự chủ động, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 13.937,67 tỷ đồng, đạt 100,01% kế hoạch, tăng 11,21% so cùng kỳ; cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng: CN – XD tỷ lệ 54,52%, dịch vụ tỷ lệ 32,32%, NN – LN – TS tỷ lệ 13,16%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46 triệu đồng.

Trong năm, huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý vi phạm Luật đất đai, thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực để triển khai công tác BT –GPMB dự án trọng điểm như Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Đường trục tâm huyện, Trung tâm hội nghị huyện, Chợ đầu mối,…. Công tác DTĐR được triển khai rất quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kết quả huyện đã chỉ đạo thành công công tác DTĐR tại các xã Phú Đa, Lý Nhân, Phú Thịnh (02 thôn Bàn Giang, Yên Xuyên), Tuân Chính (tại 03 thôn: Đông, Trung, Thượng). Riêng thôn Hậu Lộc (xã Vĩnh Ninh), các tiểu ban DTĐR thôn đã tổ chức cho các dân xóm 7 gắp phiếu nhận ruộng trên sơ đồ; thực hiện đo đạc hiện trạng sử dụng đất đến từng thửa ruộng tại vùng 1, vùng 2, vùng đất 10%, vùng đất 95% tại 04 xóm theo đề nghị của tổ giám sát do nhân dân đề ra. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, sau 10 năm triển khai đến nay đã có 26/26 xã trên địa bàn huyện được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Công tác quản lý, cải tạo, chỉnh trang đô thị tiếp tục có bước chuyển biến rõ rệt. Trung tâm Hành chính công huyện từng bước vận hành hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân thực hiện các thủ tục hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững; huyện đã chỉ đạo thành công công tác diễn tập Khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện năm 2019 đảm bảo đạt mục đích, yêu cầu đề ra,…

            Song song với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; triển khai thực hiện việc tiếp công dân theo Quy định số 11, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở cả cấp huyện và cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sáp nhập 02 xã Tân Cương và Phú Thịnh; chỉ đạo các ban, ngành hướng dẫn các xã có thôn, tổ dân phố được sáp nhập sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo đúng quy trình, quy định; Chỉ đạo tổ chức nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2019 đạt kết quả xuất sắc. Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch,…

            Năm 2020, Huyện ủy Vĩnh Tường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiện quả các nhiệm vụ: Tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung BT-GPMB thu hút đầu tư triển khai các dự án trọng điểm để phát triển công nghiệp, tạo điều kiện để phát triển thương mại dịch vụ. Tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,… Phấn đấu giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt 15.496,31 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2019; thu ngân sách trên địa bàn đạt 371.020 triệu đồng. Hoàn thành huyện đạt chuẩn huyện NTM. 87% số gia đình, 85% thôn, làng, tổ dân phố, 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiệu chuẩn văn hóa. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 87%; tỷ lệ TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 90%,...

            Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung được thông qua, một số đại biểu đề nghị cần xem xét lại số liệu, chỉnh sửa đánh giá nhận định một số lĩnh vực. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để hoàn thành thu thuế ngoài quốc doanh; giải pháp để xử lý chống trốn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân; xử lý vi phạm Luật đất đai, công tác BT-GPMB triển khai thực hiện các dự án, thu hút đầu tư; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích trồng lúa kém hiệu quả; tuyên truyền, hướng dân nhân dân bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn Châu Phi, hướng dân công tác tái đàn; đẩy nhanh tiến độ giải quyết những tồn đọng trong công tác DTĐR; công tác phát triển đảng viên,…

 

 

 

            Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát lại số liệu, chỉnh sửa cách đánh giá, nhận định một số lĩnh vực cho phù hợp, hoàn thiện các báo cáo. Để triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó nhấn mạnh các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách cơ sở cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình để có giải pháp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của cơ sở, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, quản lý đất đai, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên,… UBND huyện chỉ đạo Phòng TC-KH làm việc với các cơ quan liên quan, thống nhất các chỉ tiêu pháp lệnh (tuyển quân, phát triển nông nghiệp, dân số, hộ nghèo,…); xây dựng báo cáo tiến độ thu thuế ngoài quốc doanh, phân tích rõ các khó khăn, vướng mắc. Lực lượng công an tập trung nắm bắt tình hình an ninh trật tự địa phương, chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới; thực hiện công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các xã, thị trấn, cần ưu tiên bố trí tại những xã chưa có Trưởng Công an, những xã lực lượng công an xã còn yếu. Tiếp tục quán triệt Đề án số 01 của Tỉnh ủy để các đồng chí đảng viên nắm được việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đồng chí Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; quan tâm phát triển đảng viên, đảm bảo kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư, giải phóng mặt bằng các dự án, tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm Luật đất đai, kịp thời ngăn chặn vi phạm Luật đất đai khi mới phát sinh, giải quyết dứt điểm những tồn tại sau DTĐR ở xã Phú Đa,…

 

Kiều Trang – Thanh Huyền

Ngày đăng: 28/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục