Hoạt động HĐND các cấp

Thường trực HĐND huyện giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 26/11/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan liên quan; lãnh đạo các ban HĐND huyện; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND các xã, thị trấn.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong 10 tháng năm 2019, HĐND hai cấp đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định; HĐND hai cấp nỗ lực cố gắng cùng với UBND, Ủy ban MTTQ hai cấp và các cơ quan liên quan quyết định chủ trương, biện pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. HĐND cấp huyện và cấp xã đã tổ chức thành công 62 kỳ họp (cấp huyện 03 kỳ họp, cấp xã 59 kỳ họp); 30 kỳ họp thường lệ (cấp huyện 01 kỳ họp, cấp xã 29 kỳ họp); 23 kỳ họp bất thường (cấp huyện 02 kỳ họp, cấp xã 21 kỳ họp). HĐND hai cấp đã ban hành 220 nghị quyết (cấp huyện 15 nghị quyết, cấp xã 205 nghị quyết); đặc biệt, tại kỳ họp giữa năm 2019, HĐND huyện đã tổ chức thảo luận dưới hình thức chia tổ để nhiều đại biểu HĐND cũng như đại biểu được mời tham gia thảo luận. Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện đã tiến hành giám sát chuyên đề công tác lập, chấp hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 các xã, thị trấn; giám sát chuyên đề công tác xử lý vi phạm hành chính trong vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; 11 HĐND cấp xã tổ chức giám sát chuyên đề tại kỳ họp,… Thường trực HĐND hai cấp phối hợp với Ủy ban MTTQ hai cấp tổ chức tiếp xúc cử tri đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND hai cấp thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ đại biểu HĐND thông qua hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, qua hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tại kỳ họp HĐND. Các đại biểu HĐND đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động HĐND huyện, phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã tập trung trao đổi các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND hai cấp trong các lĩnh vực: hoạt động TXCT, tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp; chất lượng thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; xem xét, thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; chất lượng giám sát của HĐND các cấp; hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND xã,…

 

 

Đ/c Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận hội nghị 

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ghi nhận những ý kiến tham luận của các đại biểu. Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới, HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tập trung: Tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật, tài liệu để triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, cập nhật các quy định mới về thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương tại kỳ họp, duy trì các hoạt động giữa hai kỳ họp HĐND; đại biểu HĐND chủ động nghiên cứu bổ sung kiến thức trong thực tiễn, trong mối quan hệ gắn bó với cử tri để hoạt động HĐND ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và sự mong đợi của cử tri. Tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tốt các kỳ họp của HĐND các cấp, nhất là kỳ họp cuối năm 2019 đảm bảo đúng theo quy định; đặc biệt quan tâm thực hiện tốt quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND, tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát chuyên đề tại kỳ họp. Nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, tăng cường hoạt động giám sát chuyên đề của thường trực HĐND, các ban HĐND giữa hai kỳ họp về việc triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách đã ban hành để các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức TXCT, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật và kế hoạch hoạt động của HĐND các cấp. Tăng cường hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa thường trực HĐND, các ban của HĐND các cấp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp trong hoạt động, đồng thời, tìm giải pháp nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của HĐND các cấp.

 

 Kiều Trang – Trung Thành

 

Ngày đăng: 26/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục