Thời sự tổng hợp

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019

Sáng ngày 22/11/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 11. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng.

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyệnChủ trì hội nghị BTV Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 11.

 

 Tại phiên họp, BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào một số dự thảo: Báo cáo kết quả công tác Xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2019, dự toán năm 2020; báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, kế hoạch đầu tư năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh năm 2019, kế hoạch giao chỉ tiêu pháp lệnh năm 2020; Báo cáo tiến độ giải quyết hạn chế, tồn tại sau DTĐR, việc thực hiện cam kết của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Phú Đa (tại hội nghị đối thoại); công tác xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trên địa bàn huyện; xây dựng nông thôn mới nâng cao; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, Chương trình hành động số 49, số 54 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Dự thảo Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019; Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025…; đồng thời triển khai một số nội dung quan trọng khác về công tác tổ chức, xây dựng Đảng

Theo dự thảo các báo cáo, năm 2019, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện; sự chủ động, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 1.091.695 triệu đồng (đạt 231,14% dự toán năm và bằng 97,37% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, thu ngoài quốc doanh không hoàn thành kế hoạch năm, chỉ thực hiện thu 71.929 triệu đồng, đạt 59,4% dự toán năm. Chi ngân sách huyện ước thực hiện 1.682.509 triệu đồng (đạt 137,09% dự toán năm và bằng 123,49% so với cùng kỳ). Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực để triển khai dự án Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Đường trục tâm huyện, Trung tâm hội nghị huyện, Chợ đầu mối,… Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm; tình hình ANTT được tăng cường, an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong năm, huyện đã chỉ đạo thành công công tác DTĐR tại các xã: Lý Nhân, Phú Đa, Phú Thịnh (tại 02 thôn: Bàn Giang, Yên Xuyên), Tuân Chính (tại 03 thôn: thôn Đông, thôn Trung, thôn Thượng). Riêng thôn Hậu Lộc (Vĩnh Ninh), Tiểu ban DTĐR của thôn đã tổ chức cho các hộ dân xóm 7 gắp phiếu nhận ruộng trên sơ đồ (có 35/38 hộ gắp phiếu và thống nhất giao ruộng ngoài thực địa). Thực hiện xây dựng NTM, đến nay 05 xã còn lại (Kim Xá, Tân Tiến, Chấn Hưng, Yên Lập, Nghĩa Hưng) đã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM là 26/26 xã.

Về tiến độ triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, đến nay, nhân dân 18 xã đã tổ chức thi công xây dựng, cải tạo rãnh tại 148 tuyến với tổng chiều dài 21,77 km; đến ngày 20/11 đã hoàn thành 17,86 km.

 Song song với phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; triển khai thực hiện việc tiếp công dân theo Quy định số 11, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở cả cấp huyện và cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sáp nhập 02 xã Tân Cương và Phú Thịnh; chỉ đạo các ban, ngành hướng dẫn các xã có thôn, tổ dân phố được sáp nhập sắp xếp, kiện toàn  tổ chức theo đúng quy trình, quy định; Chỉ đạo tổ chức nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện năm 2019 đạt kết quả xuất sắc. Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch,…

Năm 2020, Huyện ủy Vĩnh Tường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiện quả các nhiệm vụ: Tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; tập trung BT-GPMB thu hút đầu tư triển khai các dự án trọng điểm để phát triển công nghiệp, tạo điều kiện để phát triển thương mại dịch vụ. Tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị,… Phấn đấu giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010): 15.496,31 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2019; trong đó: CN-XD tăng 14,17%, DV tăng 9,70%, NN-LN-TS tăng 1,81%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 342.020 triệu đồng. Hoàn thành huyện đạt chuẩn huyện NTM. 87% số gia đình, 85% thôn, làng, tổ dân phố, 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiệu chuẩn văn hóa. Phấn đấu tỷ lệ đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 87%; tỷ lệ TCCSĐ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 90%... 

Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung được thông qua. Một số đại biểu có ý kiến đề xuất các giải pháp để xử lý đối tượng chống trốn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, xử lý vi phạm Luật đất đai, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, công tác BT-GPMB triển khai thực hiện các dự án, thu hút đầu tư; nguyên nhân khó khăn, giải pháp để đẩy nhanh giải quyết những tồn đọng trong công tác DTĐR. Trong đó báo cáo cần so sánh, đánh giá rõ chỉ tiêu về thu thuế ngoài quốc doanh, tỷ lệ hộ nghèo, công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, chỉ tiêu kết nạp đảng viên, chỉ tiêu về văn hóa, bổ sung đánh giá tổng kết tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn,v.v… 

   Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát thống nhất lại số liệu, chỉnh sửa cách đánh giá, nhận định một số lĩnh vực cho phù hợp, hoàn thiện báo cáo. Về phương hướng, giải pháp từ nay đến cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu huyện cần tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ như: Chỉ đạo các xã, thị trấn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; đồng thời quán triệt Đề án số 01 của Tỉnh ủy để các đồng chí đảng viên nắm được việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đồng chí Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương; xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; trong đó thành lập BCĐ, Tiểu ban BCĐ, Tổ giúp việc, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trên cơ sở đảm bảo các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; tổ chức rà soát quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư KNTC, duy trì lịch tiếp công dân ngày 10, 20 hàng tháng; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025…

 

                                                     Trung Hiếu – Trung Thành

 

 

Ngày đăng: 22/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục