Thời sự tổng hợp

Đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2019

Sáng ngày 11/11/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2019. Cùng dự có đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Nguyễn Giang Bắc - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo Ban tiếp công dân huyện, đại biểu HĐND huyện, thủ trưởng một số cơ quan liên quan; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn có công dân kiến nghị, phản ánh.

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2019.

 

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh đã tiếp công dân đến từ các xã: Lý Nhân, Vĩnh Sơn, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Tuân Chính và Thị trấn Thổ Tang. Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị phản ánh của các công dân và các ý kiến tham vấn, tham gia của các cơ quan liên quan, đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã giải thích các quy định của pháp luật, hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy trình thủ tục quy định liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân, đơn cử như:

Đối với công dân Nguyễn Thị Sinh (xã Lý Nhân) phản ánh việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho gia đình bà. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao UBND huyện có ý kiến và chỉ đạo các cơ quan: Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Vĩnh Tường, Trung tâm Hành chính công huyện kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất của gia đình bà Nguyễn Thị Sinh (hồ sơ mang tên ông Nguyễn Hoài Đức). Kết quả kiểm tra, nếu đủ điều kiện thì thực hiện cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình xong trong tháng 11/2019; nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không đủ điều kiện thì trả lời và hướng dẫn cụ thể công dân bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Còn đối với công dân Vũ Thị Hồng cũng ở xã Lý Nhân kiến nghị không đồng ý việc cấp Giấy chứng nhận QSD đối với thửa đất bà đang sử dụng từ năm 1997 đến nay cho cháu của bà là Vũ Trung Dũng. Đồng chí tiếp thu ý kiến, đồng thời giao cho các cơ quan chuyên môn hướng dẫn công dân khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường về nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho ông Vũ Trung Dũng để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với công dân Đào Thị Liên (xã Chấn Hưng) đề nghị xử lý, giải quyết việc gia đình bà Phạm Thị Thả lấn, chiếm 15,9m2 đất lưu không của xã Chấn Hưng. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng lập, củng cố hồ sơ và tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình bà Phạm Thị Thả theo quy định của pháp luật, xong trước ngày 30/11/2019.

Đối với công dân Vũ Văn Chiến (thị trấn Thổ Tang) đề nghị truy thu tất cả các bằng khen đối với ông Đỗ Đình Chung; giải quyết một số trường hợp là thương binh giả trên địa bàn thị trấn Thổ Tang. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu ý kiến của công dân và giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát theo quy định của pháp luật.

Đối với công dân Hạ Thị Tú Anh (xã Vĩnh Sơn) kiến nghị nội dung liên quan đến việc tổ chức cưỡng chế thu hồi thửa đất của gia đình bà để thực hiện công trình: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Nghĩa Hưng; việc cấp chính quyền đã làm đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước hay chưa?; Gia đình bà sai trái như thế nào?. Về nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao UBND huyện kiểm tra nội dung đơn của bà Hạ Thị Tú Anh và trả lời công dân bằng văn bản theo theo quy định của pháp luật. Giao UBND xã Nghĩa Hưng và UBND huyện kiểm tra hộ bà Hạ Thị Tú Anh có đủ điều kiện để được cấp đất ở theo quy định tại Luật đất đai hay không (không phải vị trí hộ gia đình lấn, chiếm); trên cơ sở đó trả lời công dân trước ngày 10/12/2019.

Còn công dân Trịnh Thị Vinh (xã Tuân Chính) kiến nghị giải quyết nội dung liên quan đến việc chia đất nông nghiệp theo khẩu đối với gia đình bà trong việc thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng. Về nội dung này, UBND xã Tuân Chính xem xét giải quyết và trả lời gia đình bà Trịnh Thị Vinh theo quy định của pháp luật. Nếu công dân không đồng ý thì viết đơn gửi UBND huyện để UBND huyện làm cơ sở giao cơ quan chuyên môn làm việc trực tiếp với Tiểu ban DTĐR thôn Thượng, Ban DTĐR xã Tuân Chính và hộ gia đình để giải quyết dứt điểm vụ việc theo luật định.

 

 

Công dân bày tỏ ý kiến, đề nghị tại buổi tiếp.

 

Tại buổi tiếp công dân định kỳ, căn cứ vào nội dung từng vụ việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh giao nhiệm vụ cho UBND huyện, các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn kịp thời tham mưu, đề xuất phương án, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

                                                

                   Trung Hiếu – Trung Thành

 

 

 

 

Ngày đăng: 11/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục