Thời sự tổng hợp

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường triển khai kế hoạch tổ chức đợt cao điểm giải quyết án tồn đọng

Sáng ngày 21/3/2014, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường triển khai kế hoạch tổ chức đợt cao điểm giải quyết án tồn đọng. Đồng chí Khổng Văn Thuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo một số phòng, cơ quan chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

 

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự chỉ đạo trực tiếp Cục Thi hành án dân sự, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu công tác của cơ quan thi hành án dân sự ngày càng được hoàn thiện; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự đã từng bước được chú trọng; sự phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự được tăng cường; kết quả công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự tăng cả về số việc và số tiền; hiệu lực quản lý nhà nước ngày càng được củng cố tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển KT-XH trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự chưa thật đầy đủ, tại một số nơi còn coi việc thi hành án dân sự là trách nhiệm riêng của các cơ quan Thi hành án dân sự; sự phối hợp trong công tác thi hành án có lúc, có việc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; một số vụ việc phức tạp, tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm ảnh hưởng tới các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể và công dân theo qui định của pháp luật. Xuất phát từ những yêu cầu đó, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện triển khai đợt cao điểm giải quyết án tồn đọng tại một số xã, thị trấn trên địa bàn. Để đợt cao điểm giải quyết án tồn đọng trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá cụ thể các vụ việc tồn đọng, dự kiến thời gian, địa điểm, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình huy động lực lượng, phương tiện tổ chức cưỡng chế.

            Kết luận hội nghị, đồng chí Khổng Văn Thuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường yêu cầu: Chi cục Thi hành án dân sự huyện lập danh sách các trường hợp còn phải thi hành án báo cáo Ban Chỉ đạo huyện; hoàn thiện kế hoạch tổ chức đợt cao điểm giải quyết án tồn đọng để tổ chức thực hiện trong tháng 4, tháng 5 năm 2014; phối hợp với Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân huyện thống nhất biện pháp giải quyết đối với những vụ việc phải cưỡng chế đảm bảo đúng quy định; UBND các xã, thị trấn trấn địa bàn: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về thi hành án để người dân tự nguyện thi hành; chỉ đạo niêm yết danh sách các trường hợp phải thi hành án tại các thôn và thông tin trên hệ thống loa truyền thanh; phân công cán bộ tham gia, phối hợp theo kế hoạch của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Các cơ quan liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Ban Chỉ đạo huyện các giải pháp chuyên môn để chỉ đạo tốt đợt cao điểm và các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tập thể, công dân./.                                                                                                 

 

Thực hiện: Trần Quân

 

Ngày đăng: 24/03/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục