Tin kinh tế

Triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc

Chiều ngày 05/11/2019, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc (phần thuộc địa phận huyện Vĩnh Tường). Dự hội nghị có thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Dự án; lãnh đạo Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài; lãnh đạo 13 xã, thị trấn: Tứ Trưng, Ngũ Kiên, Kim Xá, Vân Xuân, Thổ Tang, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Lũng Hòa, Yên Lập, Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Thượng Trưng, Vũ Di.

 

 

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc là một Dự án lớn, có tổng nguồn vốn thực hiện lên tới 220 triệu USD, được UBND tỉnh phối hợp với Ngân hàng thế giới (WB) cùng triển khai thực hiện. Dự án gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1, xây dựng 3 cụm đấu mối các trạm bơm, kênh hút, kênh xả, hồ điều hòa. Hợp phần 2, xây dựng 5 hệ thống thu gom và xử lý nước thải quy mô nhỏ tại Hương Canh (Bình Xuyên), Thổ Tang (Vĩnh Tường), Yên Lạc và xã Tam Hồng (Yên Lạc) và khoảng 33 điểm xử lý nước thải tập trung tại các thôn, xóm, cụm dân cư thuộc khu vực nông thôn dọc sông Phan; 6 điểm tập kết rác thải ven sông Phan. Hợp phần 3, hỗ trợ thực hiện dự án, đề xuất biện pháp cải thiện nguồn nước và giám sát chất lượng nước; xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm, phát triển năng lực quản lý đồng bộ lưu vực sông. Lợi ích của Dự án không chỉ giải quyết triệt để vấn đề ngập úng cho lưu vực sông Phan và sông Cà Lồ; bảo vệ môi trường phát triển bền vững cho các huyện, thành, thị của tỉnh mà còn tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp làng nghề và ổn định cuộc sống cho người dân nhiều địa phương.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện bồi thường GPMB và phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện GPMB dự án. Theo kế hoạch, công tác bồi thường GPMB được tiến hành từ 05/11/2019; hoàn thành vào 30/6/2020. Diện tích dự kiến thu hồi tại các xã, thị trấn: Ngũ Kiên với 46,54 ha; Kim Xá 0,18 ha; Vân Xuân 4,3 ha; Tứ Trưng 5,8 ha; Vĩnh Sơn 2,4 ha; Thổ Tang 3,2 ha; các xã còn lại khoảng 4 ha.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến: mở lớp tập huấn về thủ tục GPMB theo thủ tục, chính sách của WB tới các xã, thị trấn; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ thành viên hội đồng bồi thường GPMB; các công việc đã triển khai và lộ trình thực hiện các bước tiếp theo,…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cần bổ sung căn cứ pháp lý trong kế hoạch để triển khai thực hiện GPMB dự án; phân công cụ thể cán bộ phụ trách GPMB từng xã, thị trấn; lập dự toán kinh phí GPMB đầy đủ, chính xác; xây dựng tiến độ triển khai cụ thể, tổ chức tập huấn các vấn đề liên quan đến dự án; thực hiện cắm tuyến, xác định mốc giới toàn bộ diện tích cần GPMB dự án trong tháng 12/2019,... Trước mắt, trong tháng 11 tiến hành họp nhân dân có đất thu hồi thực hiện dự án để phổ biến, tuyên truyền, xin ý kiến tại 03 xã, thị trấn, xã Ngũ Kiên là xã có diện tích GPMB nhiều nhất sẽ tiến hành họp nhân dân trước.

 

Kiều Trang

Ngày đăng: 06/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục