Xây dựng Đảng

BTV Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương

Sáng 05/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu 9 huyện, thành phố nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết 50, 52, Quy định 205 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương.

  

Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chỉ Ủy viên BVT Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Tường

 

 

 

Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Vĩnh Tường có các đồng chí: Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lỗ Tất Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trần Việt Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; đảng viên Chi bộ các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; Báo cáo viên cấp huyện.

Trong thời gian 1 buổi sáng, các đại biểu đã nghe Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 50, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết 52, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Quy định 205, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị 38, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư TƯ về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.

 

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Vĩnh Tường

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, những thông tin được truyền đạt tại hội nghị sẽ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng, Nhà nước đã xác định. Từ đó, chủ động triển khai thực hiện theo tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh, chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, quán triệt các Nghị quyết 50, 52, Quy định 205, Chỉ thị 38 tại địa phương, đơn vị theo đúng Kế hoạch 156, ngày 18/10/2019 của BTV Tỉnh ủy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động. Trong đó, cần bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, gắn việc thực hiện tốt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị này trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với tham mưu BTV Tỉnh ủy công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 205 trong toàn Đảng bộ tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế làm việc của Tỉnh ủy liên quan đến công tác cán bộ.

 

 

Hoài Thu – Hoàng Hằng

 

 

Ngày đăng: 05/11/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục