Xây dựng Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019

Sáng ngày 21/10/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Hà Quang Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo một số phòng trực thuộc các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ thực hiện dồn thửa, đổi ruộng đến tháng 10/2019, tồn tại, vướng mắc, khó khăn sau DTDR tại các xã triển khai từ năm 2017 đến nay; Báo cáo kết quả triển khai nhân rộng xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường; Kết quả công tác chuẩn bị diễn tập KVPT huyện Vĩnh Tường gắn với diễn tập CH-CQ 1 bên, 2 cấp; Tờ trình về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp cuối năm 2019 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; đồng thời triển khai một số nội dung quan trọng khác về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Thực hiện công tác DTĐR, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, năm 2017 DTĐR đã thực hiện thành công tại xã Cao Đại, Ngũ Kiên; 3 xã Vũ Di, Phú Thịnh, Tuân Chính đăng ký làm thêm đã thực hiện thành công mỗi xã 1 thôn (thôn Yên Nhiên xã Vũ Di, thôn Táo xã Tuân Chính, thôn Đan Thượng xã Phú Thịnh). Năm 2018, 5 xã: Tuân Chính, Phú Thịnh, Lý Nhân, Phú Đa  và Vĩnh Ninh thực hiện DTĐR, đến nay 4 xã Tuân Chính, Phú Thịnh, Lý Nhân, Phú Đa đã thực hiện các bước giao ruộng cho nhân dân. Riêng xã Vĩnh Ninh đã tổ chức các hộ dân xóm 7 (thôn Hậu Lộc) gắp phiếu nhận ruộng trên sơ đồ, dự kiến cuối tháng 11/2019 sẽ bàn giao ruộng tại thực địa cho các hộ dân, còn lại 4 xóm thực hiện các bước theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay một số xã đã hoàn thành DTĐR chưa hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt, chưa đủ cơ sở để điều chỉnh, bổ sung dự toán, thiết kế đường, mương, san gạt đồng ruộng; một số hộ dân xã Phú Đa và Tuân Chính có đơn thư, phản ánh, kiến nghị liên quan đến DTĐR; một số xã chưa trình UBND huyện phê duyệt phương án DTĐR làm cơ sở cấp GCN QSD đất cho nhân dân sau DTĐR; ngoài xã Ngũ Kiên chưa có xã nào thanh toán được kinh phí lập quy hoạch đồng ruộng do vướng mắc trong việc lập dự toán,…

Về tiến độ triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, đến nay, nhân dân 11 xã (Tam Phúc, Nghĩa Hưng, Kim Xá, Lũng Hòa, Đại Đồng, Bình Dương, Ngũ Kiên, Tuân Chính, Vân Xuân, Vĩnh Thịnh, Việt Xuân) đã tổ chức thi công xây dựng, cải tạo 88 tuyến với tổng diều dài 9,7859 km. Tính đến 17/10/2019 đã hoàn thành 8,0269 km. Các xã, thị trấn tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến của nhân dân về tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Đối với công tác chuẩn bị diễn tập KVPT, nội dung luyện tập, diễn tập KVPT huyện được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng (gồm: chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu cao lên tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển địa phương sang thời chiến). Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ (điều chỉnh, bổ sung, thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng/Ban CHQS huyện; kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự của Trưởng Công an, kế hoạch của các phòng, ban, ngành bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, bảo đảm tác chiến phòng thủ). Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ (thực hành xử trí tình huống A đánh địch đổ bộ đường không chiến dịch, tiêu diệt phản động nội địa có vũ trang và dẹp biểu tình bạo loạn). Các công tác chuẩn bị cho diễn tập như: chuẩn bị văn kiện; diễn tập vận hành cơ chế, diễn tập thực binh bắn chiến đấu, thực binh xử lý tình huống A2; huy động lực lượng dự bị động viên và DQTV tham gia diễn tập; tổ chức huấn luyện, luyện tập,… đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch.

Theo dự kiến, kỳ họp cuối năm 2019 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức trong 1,5 ngày (19 đến 20/12/2019) với nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh; Báo cáo tóm tắt của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; các Tờ trình của Thường trực HĐND huyện; chất vấn vấn đề phát triển kinh tế xã hội và an ninh trật tự; giám sát chuyên đề việc xử lý vi phạm hành chính trong vi phạm hành lang giao thông,…

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện chủ động nâng cao nhận thức và trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.

Tham gia vào các báo cáo, dự thảo, về cơ bản các đại biểu nhất trí với nội dung được thông qua, một số đại biểu đề nghị cần xem xét lại số liệu, đánh giá và nhận định báo cáo thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị; bổ sung thêm kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị, kết quả nổi bật của MTTQ và các đoàn thể chính chị - xã hội huyện thực hiện trên một số lĩnh vực,… Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ một số khó khăn sau khi hoàn thành DTĐR tại các xã (như thanh toán một số hạng mục phát sinh; thanh toán được kinh phí lập quy hoạch đồng ruộng do vướng mắc trong việc lập dự toán; thủ tục thanh toán còn gặp khó khăn vướng mắc; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…); phương hướng giải quyết khó khăn về kinh phí khi thực hiện xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư,…

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy nghe và cho ý kiến vào nội dung công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu. Đối với báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị, đồng chí yêu cầu cơ quan phụ trách tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu, thống nhất cách đánh giá, nhận định; đánh giá vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng giai đoạn; bên cạnh đó, trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để giải quyết các tồn tại, vướng mắc, khó khăn sau DTDR tại các xã triển khai từ năm 2017 đến nay, đồng chí yêu cầu UBND huyện, các cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ lập dự toán, thanh toán kinh phí lập quy hoạch đồng ruộng, lập kinh phí bổ sung, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSD đất cho nhân dân sau DTĐR,… Bên cạnh đó, cần tập trung kiểm tra, làm rõ các đơn thư, phản ánh của nhân dân sau DTĐR. Đối với công tác xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, cần hoàn thiện hồ sơ, dự toán, thiết kế trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thi công; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn được giao phụ trách tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho nhân dân. Đối với công tác diễn tập KVPT, cần đảm bảo đầy đủ kinh phí hỗ trợ các đơn vị tham gia; các vai diễn nêu cao tinh thần trách nhiệm, các hội nghị diễn ra nghiêm túc, thực hiện đúng phương châm diễn như thật, đảm bảo các yêu cầu đề ra, v.v…

 

Tin: Kiều Trang – Ảnh: Trung Thành

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 21/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục