Thời sự tổng hợp

Đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân theo định kỳ tháng 10/2019

Sáng ngày 21/10/2019, đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã có buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 10/2019. Cùng dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo Ban tiếp công dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND, thủ trưởng một số cơ quan trực thuộc UBND huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có công dân tại buổi tiếp.

 

 

Đ/c Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10.

 

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí Thái đã tiếp công dân đến từ các xã: Chấn Hưng, Lũng Hòa, Đại Đồng, Vĩnh Sơn, Thị trấn Thổ Tang, Thượng Trưng, Tam Phúc, Vân Xuân, Vĩnh Ninh. Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị phản ánh của các công dân và các ý kiến tham vấn, tham gia của các cơ quan liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã giải thích các quy định của pháp luật, hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy trình thủ tục quy định liên quan đến nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân, đơn cử như:

Công dân Kim Văn Phúc, xã Thượng Trưng kiến nghị việc gia đình ông chưa ký biên bản nhưng đã lập bản đồ chia ô đất dịch đối với diện tích đất nông nghiệp của gia đình ông. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định nội dung kiến nghị của ông Kim Văn Phúc đã được UBND huyện trả lời cụ thể ông tại các Văn bản: 2245, ngày 04/9/2019, 2431, ngày 26/9/2019. UBND huyện giao UBND xã Thượng Trưng tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ ông Kim Văn Phúc và các hộ có đất nông nghiệp thu hồi ủng hộ việc thực hiện dự án: Khu đất dịch vụ, giãn dân và đấu giá QSD đất tại xứ đồng Cửa Đình, thôn Thọ Trưng, xã Thượng Trưng. Đồng thời, UBND xã triển khai các bước thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục luật định.

Đối với công dân Ngô Thị Minh, xã Chấn Hưng tiếp tục đề nghị giải quyết việc gia đình bà Lê Thị Hường tái lấn, chiếm đất lối đi chung. Đồng chí đã tiếp thu ý kiến của công dân; UBND huyện sẽ ban hành văn bản yêu cầu UBND xã Chấn Hưng thực hiện tháo dỡ công trình lấn, chiếm của gia đình bà Lê Thị Hường; đồng thời yêu cầu gia đình bà Ngô Thị Minh có trách nhiệm bảo quản, bảo vệ quyền của gia đình trên diện tích đất lối đi chung. Về nội dung của công dân: Dương Văn Cúc, Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Văn Chín kiến nghị về việc UBND xã Chấn Hưng tự vẽ thêm phần đất vào mảnh đất Nhà nước đã cho Công ty Nam Việt thuê từ năm 2017. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến của công dân, giao Chủ tịch UBND xã Chấn Hưng kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời công dân bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

 Đối với công dân Trần Văn Sinh, Bùi Văn Bạn đề nghị giải quyết việc trả đất dịch vụ tại khu ao thôn 4; không bán khu ao trước UBND xã Đại Đồng; Công trình Chợ xã Đại Đồng và công trình Nhà văn hóa thôn 2 đội vốn so với dự toán được phê duyệt; giải quyết liên quan đến 02 hợp đồng thầu khoán đối với hộ ông Nguyễn Văn Bát và hộ ông Nguyễn Văn Khánh. Đối với nội dung 1,2,3, UBND huyện đang dự thảo văn bản trả lời công dân theo quy định của pháp luật; nội dung 4, yêu cầu giao UBND xã Đại Đồng kiểm tra, giải quyết và trả lời công dân bằng văn bản theo nội dung nêu trên.

Đối với các công dân Võ Thị Hải, Nguyễn Văn Nhờ đề nghị UBND huyện thu hồi diện tích đất lấn, chiếm của Công ty TNHH Tam Phúc; đề nghị UBND huyện thực hiện việc thu hồi tất cả 28 Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp. Đối với nội dung 1, 2 UBND huyện đang chờ ý kiến hướng dẫn của các cơ quan liên quan của tỉnh để tiến hành các thủ tục thu hồi diện tích đất lấn, chiếm nêu trên theo quy định của pháp luật; nội dung 3             Huyện ủy, UBND huyện đang tập trung giải quyết theo luật định; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp nhận đơn của công dân để xem xét giao cơ quan chuyên môn và UBND xã Tam Phúc kiểm tra, làm rõ.

Đối với công dân Phùng Trọng Tiến (xã Vĩnh Sơn) đề nghị thực hiện nội dung văn bản số 4370, ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh       Vĩnh Phúc về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc của ông theo quy định của pháp luật. Đồng chí giao cho UBND xã Vĩnh Sơn tiếp tục giải quyết các nội dung có liên quan đến kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của ông Phùng Trọng Tiến và trả lời công dân, báo cáo UBND huyện theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở căn cứ vào nội dung từng vụ việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí Thái giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn kịp thời tham mưu, đề xuất phương án, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

 

                                                        Trung Hiếu – Vũ Soi

 

Ngày đăng: 21/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục