Tin Nông thôn mới

100% số xã thuộc huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt những kết quả nổi bật. Đến nay, toàn huyện đã có 26/26 xã đạt chuẩn NTM, huyện đang phấn đấu hoàn thiện 1 tiêu chí còn lại để trở thành huyện đạt chuẩn NTM .

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Hoàng Thị Thúy Lan cùng lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đi thực tế tại xã Nghĩa Hưng

 

Vĩnh Tường là địa phương có số xã tham gia xây dựng NTM nhiều nhất tỉnh Vĩnh Phúc (26/112 xã chiếm 23,2% toàn tỉnh), khi thực hiện xây dựng NTM hầu hết các xã đều có xuất phát điểm thấp, xã cao nhất mới đạt 8/19 tiêu chí (xã Cao Đại, Vũ Di...), cá biệt có xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí nông thôn mới (xã Kim Xá) theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM (xã Kim Xá). Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán. Thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống của người dân nông thôn còn gặp nhiều khó khăn...

Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế huyện Vĩnh Tường đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ sản xuất nông nghiệp phát triển theo quy mô tập trung, hàng hóa đem lại lợi nhuận cao. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 41,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức 6,42% (năm 2011) xuống còn 2,03% (năm 2018).

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, môi trường được quan tâm đầu tư đúng mức. Hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố (điện, đường, trường, trạm...) đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, nhu cầu đời sống của nhân dân. Diện mạo nông thôn Vĩnh Tường có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Tổng kinh phí phục vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2011-2020 là 6.560 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 4.760 tỷ đồng. Giai đoạn 2010 - 2020, huyện đã tập trung đầu tư để 100% các tuyến đường trục huyện, trục xã được cứng hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% trường học, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, người dân đã hiến đất nông nghiệp, thổ cư để xây dựng các dự án, công trình NTM. Ngoài ra, trong năm 2017, 2018, 2019 nhân dân huyện Vĩnh Tường đã hiến 75,69 ha đất nông nghiệp để làm đường, mương phục vụ công tác dồn thửa đổi ruộng.

Tính đến ngày 30/9/2019, toàn huyện có 26/26 xã (đạt 100%) số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt 08/09 tiêu chí huyện nông thôn mới, bao gồm (Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, Y tế-văn hóa-giáo dục, Sản xuất, an ninh trật tự, chỉ đạo xây dựng NTM), tiêu chí Môi trường đang tiếp tục được quan tâm đầu tư để đạt chuẩn theo quy định.

Đáng chú ý, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

 

Lãnh đạo huyện trao tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc

trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020

 

Tại buổi Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020 diễn ra vào chiều ngày 17/10/2019, huyện vĩnh Tường đã tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và trao tặng bằng khen cho 12 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020.

Đồng thời, huyện Vĩnh tường cũng đặt ra mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025: 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 30% số thôn trong toàn huyện được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2025-2030: 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 50% số thôn trong toàn huyện được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt mục tiêu trên, trong thời gian tới, huyện Vĩnh Tường sẽ gắn việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với thực hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo các xã rà soát, triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 sát với tình hình thực tế; tiếp tục kiên trì chỉ đạo dồn thửa đổi ruộng, từng bước tập trung tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn để từng bước áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với rà soát, nghiên cứu và đề xuất ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

Với kết quả đã đạt được trong gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng những mục tiêu, giải pháp được nêu cụ thể, tin tưởng rằng, huyện Vĩnh Tường sẽ sớm cán đích trở thành huyện nông thôn mới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

Theo Long Trần/thuonghieucongluan

Ngày đăng: 18/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục