Tin Nông thôn mới

26/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Vĩnh Tường quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Vĩnh Tường là huyện đồng bằng nằm ở đỉnh tam giác đồng bằng Bắc Bộ, bên tả ngạn Sông Hồng về phía Tây Nam của tỉnh Vĩnh Phúc. Huyện có mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy tương đối hoàn chỉnh, trong đó có Quốc lộ 2A, Quốc lộ 2C, tỉnh lộ 304, tỉnh lộ 309, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai; hệ thống sông Hồng, sông Lô, sông phó Đáy chảy qua. Những yếu tố đó là điều kiện thuận lợi để nhân dân Vĩnh Tường phát triển kinh tế – xã hội.

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện;

đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia

xây dựng NTM huyện trao thưởng cho các tập thể xuất sắc tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019.

 

Bắt tay bắt đầu triển khai thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM”, Vĩnh Tường có xuất phát điểm thấp. Năm 2011, chưa có xã nào của huyện đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã chỉ mới đạt 6/19 tiêu chí, cao nhất là 9/19 tiêu chí (như Cao Đại, Vũ Di), thậm chí nhiều xã chỉ đạt từ 1 đến 2 tiêu chí (như Kim Xá). Hơn nữa, Vĩnh Tường là huyện có số xã thực hiện chương trình xây dựng NTM nhiều nhất, với 26 xã/112 xã của toàn tỉnh (chiếm hơn 23%). Huyện cũng gặp nhiều khó khăn như vốn đầu tư lớn, đất nông nghiệp giao đến hộ nhỏ lẻ, manh mún, nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM chưa đầy đủ, tâm lý chông chờ, ỷ lại cấp trên còn nặng nề, v.v… Nội dung xây dựng NTM là công việc mới, có khối lượng công việc rất lớn, đa dạng với nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, QPAN, xây dựng hệ thống chính trị; trong quá trình thực hiện phải vừa làm vừa nghiên cứu, rút kinh nghiệm, bổ sung…

Xác định chương trình xây dựng Nông thôn mới là cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, có tác động trên tất cả các lĩnh vực đời sống KT - CT - VH - XH, môi trường ở nông thôn, phù hợp với quá trình CNH - HĐH đất nước, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, có nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo... Quan điểm xây dựng NTM của huyện là thực hiện theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy tối đa và hiệu quả nội lực của toàn dân, thực hiện tốt công tác dân vận và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", từ đó được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để khắc phục khó khăn, chung sức xây dựng thành công NTM.

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện Vĩnh Tường đã tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy nội lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ngay trong quý III/2011, toàn huyện đã hoàn thành việc thành lập, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành xây dựng nông thôn mới từ cấp huyện đến cấp xã và cấp thôn. Ban Chỉ đạo cấp huyện do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Thường trực, Ban thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các xã, hàng tháng họp Ban thường vụ đều có nội dung về lãnh đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM; UBND huyện thành lập, kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản khác để triển khai thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Ở cấp xã: 26/26 xã thực hiện việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban; Ban quản lý do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; cùng với đó còn có Ban Giám sát cộng đồng và Ban phát triển tại các thôn. Để triển khai thực hiện, huyện đã tổ chức 56 lớp tập huấn kỹ năng, kiến thức nâng cao năng lực cho 5.401 lượt cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới.

Xác định người dân là chủ thể của xây dựng NTM, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, hình thức thực hiện thông qua sinh hoạt của chi bộ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, thông qua hệ thống loa truyền thanh, băngzon, khẩu hiệu, qua việc cấp phát tài liệu tuyên truyền xây dựng NTM đến hộ dân trong toàn huyện. Đồng thời thành lập các Ban vận động cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng hộ, từng người dân, từ đó mỗi người dân đều cảm thấy mình là chủ thể và tích cực tham gia thực hiện.

 Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng NTM, như phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Vĩnh Tường chung tay xây dựng nông thôn mới”...qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng.

Qua 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Vĩnh Tường ngày càng khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung hoàn thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đến cuối tháng 9/2019, toàn bộ 26/26 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện Vĩnh Tường cũng đã đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM.

Trong 10 năm, tổng nguồn vốn xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt 6.561 tỷ 818 triệu đồng. Trong đó, vốn Trung ương trên 8,4 tỷ đồng, của tỉnh trên 480 tỷ đồng, vốn của huyện gần 484 tỷ đồng, vốn của xã gần 632 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 157,4 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp, mạnh thường quân hơn 22,24 tỷ đồng, vốn do nhân dân đóng góp 4.759 tỷ 858 triệu đồng (gồm tiền mặt, công lao động, hiến đất; vật tư; nhân dân tự xây dựng, chỉnh trang nhà ở, sân vườn). Ngoài việc nhân dân hiến đất nông nghiệp, thổ cư để xây dựng các công trình XD NTM, nhân dân huyện Vĩnh Tường còn hiến 75,69 ha đất nông nghiệp để làm đường, mương phục vụ công tác dồn thửa đổi ruộng

Nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình trong huyện đã tích cực tham gia đóng góp tiền của và công sức cho xây dựng NTM. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Vũ Băng (xã Tân Cương) ủng hộ 2 tỷ đồng làm đường giao thông; hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hưng (xã Việt Xuân) hiến 50 m2 đất thổ cư và số tiền 65 triệu đồng xây dựng đường giao thông, sân trường, trồng cây xanh trong khuôn viên trường mầm non của xã; hộ gia đình ông Trần Xuân Đẩu (xã Kim Xá) hiến 100 m2 đất thổ cư; gia đình bà Đỗ Thị Cúc (xã Tam Phúc) hiến 25 m2 đất thổ cư, hộ gia đình ông Lê Trí Đức (xã Bồ Sao) hiến 30 m2 đất thổ cư; gia đình ông Đặng Quang Minh (xã Tân Cương) hiến 490 m2 đất nông nghiệp; gia đình ông Nguyễn Văn Cự thôn Bình Trù (xã Cao Đại) hiến 200 m2 đất nông nghiệp; hộ gia đình ông Lê Văn Mùi (xã Bình Dương) hiến 111 m2 đất nông nghiệp; hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mạo (xã Nghĩa Hưng) hiến 133 m2 đất nông nghiệp để làm đường  giao thông nội đồng, v.v.... Ngoài ra còn có rất nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ kinh phí để làm các công trình phúc lợi cho xã như: Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn ủng hộ 1,24 tỷ đồng cho xã Tam Phúc xây dựng NVH thôn, GTNĐ và nghĩa trang; Công ty TNHH đầu tư thiết kế và xây dựng Hoa Kỳ tự làm 01 tuyến rãnh thoát nước thải cho xã Vĩnh Thịnh trị giá gần 500 triệu đồng, v.v....

Từ nguồn vốn của nhà nước và sự tham gia của đông đảo người dân, toàn huyện đã kiên cố được 100% các trục đường (gồm 143,56 km đường trục xã; 166,05 km đường trục thôn; 259,41 km đường ngõ xóm); cứng hóa được hơn 207,9 km đường trục chính nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản, hàng hóa. Đồng thời, huyện cũng đã kiên cố được 219,19/229,14 km kênh mương loại III với 74 trạm bơm ở tất cả 26/26 xã, hệ thống kênh mương nội đồng thường xuyên được nạo vét, kịp thời phục vụ tốt nhu cầu tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phục vụ nước sinh hoạt của người dân

Song song với việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và hệ thống thủy lợi, các thiết chế văn hóa cơ sở và hệ thống trường học, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, v.v… cũng từng bước được hoàn thiện. Đến nay, Vĩnh Tường có 26 xã có trung tâm văn hóa, học tập công đồng xã đảm bảo đạt chuẩn với diện tích tối thiểu 10.000 m2 trở lên và CSVC theo quy định; có 160 nhà văn hóa thôn đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư 168 thôn; có 89/89 trường học đạt chuẩn quốc gia phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy và học tập; 26/26 xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hầu hết đều đáp ứng được các yêu cầu của “Bộ Tiêu chí Quốc gia”. Qua 10 năm thực hiện, toàn huyện đầu tư khoảng trên 4.616 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở và các công trình sinh hoạt, góp phần xóa nhà tạm bợ, dột nát.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn được đầu tư gắn với thực hiện các chương trình, dự án khác ở nông thôn. Đặc biệt, việc tập trung triển khai thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” đã giúp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển toàn diện; cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng; các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được đổi mới. Đến nay, Vĩnh Tường đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn như: Vùng bưởi tại xã Vĩnh Ninh, Phú Đa, Vĩnh Thịnh và một số xã (diện tích gần 100ha); vùng rau, củ tại các xã Đại Đồng, Thổ Tang, Chấn Hưng, Bình Dương... (diện tích 349,64ha); vùng quả (bầu, bí, mướp) tại các xã Yên Lập, Cao Đại, Vũ Di, Tân Cương... (diện tích 427,4ha); Vùng chăn nuôi bò sữa tại các xã vũng bãi như: Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh, An Tường… với quy mô 10.749 con bò sữa (chiếm gần 90% tổng đàn bò sữa toàn tỉnh); sản lượng sữa tươi ước đạt 31.000 tấn/năm. Thực hiện DTĐR theo Nghị quyết 07 của Huyện ủy được gần 1.300 ha tại 8 xã, từ đó áp dụng cơ giới hóa các khâu sản xuất, máy gặt đấp liên hoàn, máy cấy, máy làm đất các vùng trang trại; hình thành cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn.

Hoạt động của các HTX, tổ hợp tác, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng, thu hút đông đảo xã viên. Toàn huyện hiện có 29 HTX dịch vụ nông nghiệp với hơn 11.000 thành viên, 213 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp với gần 3.650 thành viên, tăng 13 HTX, 213 tổ hợp tác so với 2010, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Hàng năm, huyện không ngừng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn, xuất khẩu lao động nông thôn với trên 95.000 lượt người được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trong các ngành nông nghiệp và phi nông nghiệp. Qua đó thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần giảm nghèo tại địa phương, nâng tỷ lệ lao động có việc làm chiếm gần 96%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,5 triệu đồng/người/năm, tăng 22,75 triệu đồng/người/năm so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo từ 6,42% năm 2011 xuống còn 2,03% năm 2018

Mặc dù còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Song, có thể khẳng định: Với sự đồng thuận, chung tay, chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện về xây dựng NTM, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy cao độ. Chương trình xây dựng NTM của huyện đã đi đúng theo lộ trình đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế huyện trên đà phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ; sản xuất nông nghiệp phát triển theo quy mô tập trung, hàng hóa đem lại lợi nhuận cao; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường được quan tâm đầu tư đúng mức. Giáo dục đào tạo được chú trọng. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong huyện. Đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tính dân chủ, văn minh trong việc thực thi các nhiệm vụ ngày càng được phát huy. Công tác vệ sinh môi trường nông thôn được đảm bảo, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng cao. Hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố (điện, đường, trường, trạm...) . Diện mạo nông thôn Vĩnh Tường có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Hệ thống quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình đã được thành lập từ huyện đến cơ sở và luôn được củng cố, kiện toàn, thực hiện nghiêm túc đúng quy định và hướng dẫn của tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung Chương trình xây dựng NTM được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai rất tích cực, tạo được sự quan tâm, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách trong suốt 10 năm qua, phong trào xây dựng Nông thôn mới trên quê hương Vĩnh Tường anh hùng đã được Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành trung ương, của tỉnh ghi nhận, biểu dương kịp thời. Đã có 04 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 06 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 19 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh, huyện tặng Bằng khen, giấy khen các loại.

Phát huy thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, huyện Vĩnh Tường phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt chuẩn Huyện nông thôn mới; huyện sẽ có 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (gồm Vũ Di, Tam Phúc, Ngũ Kiên); 03 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (Thôn Vũ Di - xã Vũ Di, Phúc Lập Trong - xã Tam Phúc, thôn Thượng - xã Ngũ Kiên). Đến năm 2025, huyện có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, v.v....

Để sớm đạt được các mục tiêu trên, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện cho biết: Huyện Vĩnh Tường luôn xác định Chương trình xây dựng Nông thôn mới có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Trong thời gian tới, Vĩnh Tường  tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được một cách thực chất, bền vững; đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cụ thể tập trung vào 07 giải pháp như sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy hiệu quả từ chủ trương dồn thửa đổi ruộng. Triển khai quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, phát triển mạnh các gia trại, trang trại, hạn chế tối đa chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp về nông thôn, gắn hoạt động của hợp tác xã, doanh nghiệp với khuyến khích mở rộng liên doanh, liên kết tiêu thụ nông sản, phục vụ sản xuất. Triển khai quyết liệt chương trình mỗi xã một sản phẩm (COCOP).

Hai là, tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên nguồn lực, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm của huyện và đầu tư xây dựng hạ tầng huyện nông thôn mới.

Ba là, Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn chất lượng mũi nhọn, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương trong trường học. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em. Tổ chức tốt phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn. Có giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến thôn. Tập trung công tác truyền thông, tuyên tuyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn; phát động phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học xanh-sạch-đẹp.

Bốn là, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Sáu là, tiếp tục tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu.

Bảy là, tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu.

Tin tưởng rằng, với những kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân sẽ là tiền đề quan trọng để Vĩnh Tường sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng chương trình NTM đã đề ra, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, giàu đẹp; tiến tới xây dựng huyện Vĩnh Tường trở thành địa phương phát triển vững mạnh toàn diện của tỉnh Vĩnh Phúc và của cả nước.

 

Nguyên Hồng

 

 

Ngày đăng: 19/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục