Tin Nông thôn mới

Vĩnh Tường tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Chiều 17/10/2019, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020.

 

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị về phía tỉnh có đồng chí Bùi Như Ý – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Huyện Vĩnh Tường có đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện; đồng chí Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện; đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, thành viên BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện, Bí thư Chi bộ ở các thôn của 26 xã xây dựng NTM trong huyện và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.    

 

 

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND thông qua báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

 

Báo cáo do đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày tại hội nghị đã khẳng định: Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của Vĩnh Tường ngày càng khởi sắc với 26/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động cho chương trình trên 6.560 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 4.760 tỷ đồng. Giai đoạn 2010 - 2020, huyện đã tập trung đầu tư để 100% các tuyến đường trục huyện, trục xã được cứng hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 100% trường học, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 18,75 triệu đồng/người/năm thì đến hết năm 2018 đạt 41,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 ở mức 6,42%, đến hết năm 2018 giảm còn 2,03%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Tường còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc phát huy tinh thần tự chủ, tự lực và trách nhiệm, tính sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động và huy động nguồn lực cho chương trình chưa đáp ứng được yêu cầu. Kinh tế tuy đã phát triển song chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết, nâng cao giá trị, chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún,...

 

 

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện chủ trì thảo luận.

 

Để đạt mục tiêu tổng quát đến năm 2025 có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, thời gian tới, huyện Vĩnh Tường sẽ gắn việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với thực hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các xã rà soát, triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 sát với tình hình thực tế; tiếp tục kiên trì chỉ đạo dồn thửa đổi ruộng, từng bước tập trung tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn để từng bước áp dụng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với rà soát, nghiên cứu và đề xuất ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành, các địa phương trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.  Đồng chí khẳng định những kết quả đạt đượtrong 10 năm xây dựng nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi toàn diện nông thôn, tạo cơ sở bền vững nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong huyện, tác động tích cực tới toàn xã hội. Song, để hoàn thành những mục tiêu cao hơn là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nông thôn mới nâng cao, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn huyện Vĩnh Tường cần thực hiện trong thời gian tới đó là:  Cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể phải gắn việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát huy hiệu quả từ DTĐR; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn chất lượng mũi nhọn, chú trọng đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương trong trường học; nâng cao chất lượng môi trường nông thôn; tập trung xây dựng hệ thống chính trị an ninh trật tự  xã hội vững mạnh trên địa bàn; nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức chính trị xã hội và năng lực cán bộ xã; tiếp tục tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các ngành, tổ chức đoàn thể trong huyện phải luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc; các tiêu chí nông thôn mới phải không ngừng được củng cố, nâng cao về chất lượng và đảm bảo tính bền vững. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, cùng nhau đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, trở thành miền quê yên bình, đáng sống.

 

 

Đ/c Lê Minh Thịnh - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện;

Đ/c Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Chương trình

mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện trao thưởng cho các tập thể xuất sắc.

 

 

Đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy,

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc.

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Triển - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy;

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc.

 

Nhân dịp này, 12 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020 được khen thưởng.

 

                                                           Tin, ảnh: Trung Hiếu

           

 

Ngày đăng: 18/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục