Tin kinh tế

Hội nghị bàn giao tiếp nhận công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt.

Chiều ngày 10/10 đồng chí Nguyễn Bình Khiêm - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã chủ trì Hội nghị bàn giao công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đại diện Ban quản lý dự án vốn vay nước ngoài tỉnh; Ban quan lý giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện.

 

 

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

           

Trong năm 2018, mưa bão đã làm ngập lụt 658,89 ha; trong đó diện tích cây trồng bị ngập lụt là 450,18ha trên toàn huyện, diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ là 208,71 ha gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngành nông nghiệp của huyện. Vì vậy công tác quản lý nguồn nước và ngập lụt là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết. Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt là dự án sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới được triển khai tại các xã Ngũ Kiên, Vân Xuân, Kim Xá và Thị trấn Tứ Trưng với tổng diện tích là hơn 86 ha; trong đó: Hồ điều hòa nước Ngũ Kiên là 35,9ha; kênh hút, kênh xả Ngũ Kiên là 8,5 ha; Trạm bơm Ngũ Kiên là 5,7 ha; kênh hút, kênh xả Tứ Trưng là 5,8 ha; kênh hút, kênh xả Vân Xuân là 4 ha…

Tại Hội nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh và huyện đã tiến hành rà soát, kiểm tra công tác bàn giao các loại hồ sơ liên quan đến dự án quản lý nguôn nước và ngập lụt trên địa bàn huyện Vĩnh Tường; thảo luận và làm rõ các ý kiến vướng mắc của các bên, thống nhất phối hợp trong các bước nhằm sớm triển khai dự án. Kết luận Hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị:

-  Ban quản lý dự án vốn vay nước ngoài tỉnh, Ban Quan lý giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục ra soát, kiểm tra và bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án trước ngày 20/10/2019; cử cán bộ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Vĩnh Tường trong quá trình thực hiện dự án, xây dự tiến độ triển khai cụ thể; phối hợp với huyện tổ chức lớp tập huấn các vấn đề liên quan đến dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cũng giao Ban quản lý dự án đầu tư XDCT huyện kiểm tra, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ liên quan đến dự án; tham mưu cho UBND huyện, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện tiếp nhận và sớm triển khai các bước, bố trí phòng và trang thiết bị làm việc để các cơ quan chuyên môn của tỉnh về phối hợp, hỗ trợ huyện thực hiện dự án; phối hợp với các cơ quan của huyện tổ chức tuyên truyền tập huấn cho các xã, thị trấn và nhân dân về chế độ, chính sách lên quan đến dự án.

- Các xã, thị trấn có dự án: Tích cực tuyên truyền để cán bộ và nhân dân tại địa phương biết, hiểu việc xây dựng dự án là đặc biệt quan trọng nhằm để phục vụ cộng đồng dân cư từ đó đồng thuân việc giải phóng mặt bằng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện, tỉnh làm tốt công tác kiểm kê đảm bảo quyền lợi của nhân dân; hoàn thiện các thủ tục pháp lý trọng việc triển khai dự án.

 

                                                                                                                                                                                                                                  Vũ Soi – Hoàng Hằng

Ngày đăng: 11/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục