Thông tin cần biết

Vĩnh Tường có 06 xã, thị trấn được công nhận là xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 công nhận xã An toàn khu (ATK) của Trung ương trong thời ký kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đối với 17 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong số đó, riêng huyện Vĩnh Tường có tới 06 xã, thị trấn được công nhận gồm xã Vũ Di, Bình Dương, Đại Đồng, Thượng Trưng, Tân Cương và Thị trấn Vĩnh Tường; các huyện khác Lập Thạch (03 xã), Tam Dương (04 xã), Sông Lô (01 xã), Bình Xuyên (01 xã), Phúc Yên (01 xã), Tam Đảo (01 xã).

 


Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về khảo sát thực tế ATK tại xã Tân Cương

 

Để được công nhận là xã ATK, các xã, thị trấn được công nhận sẽ được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy định, xã An toàn khu phải có 3 trong 5 tiêu chí sau:

Tiêu chí 1. Được cấp ủy đảng từ Khu ủy, Quân khu ủy trở lên chỉ đạo xây dựng An toàn khu cách mạng (nơi có các điều kiện về địa hình, địa thế, chính trị, quân sự, kinh tế - xã hội, dân cư và bảo đảm an toàn cho các hoạt động lãnh đạo cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ).

Tiêu chí 2. Nơi ở (nuôi, giấu, giữ bí mật), làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của các đồng chí cán bộ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên.

Tiêu chí 3. Nơi diễn ra các sự kiện đặc biệt quan trọng, có các quyết sách chiến lược của Đảng mang tính chất bước ngoặt của 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hoặc nơi đóng trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Khu và Quân khu trở lên, trụ sở ngoại giao (Sứ quán, Tổng Lãnh sự quán,...) của nước ngoài, cơ quan Bộ Chỉ huy Mặt trận cấp chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.;

Tiêu chí 4. Nơi đóng quân, đào tạo, huấn luyện, tập kết, trung chuyển của các lực lượng vũ trang (quân đội, công an) từ cấp đại đội trở lên; nơi có kho cất trữ lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng,… trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ phục vụ cho Mặt trận cấp chiến dịch hoặc cấp Quân khu trở lên.

Tiêu chí 5: Nơi có cơ sở và phong trào cách mạng vững mạnh trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; đồng thời, lực lượng vũ trang của địa phương đã chủ động hoặc phối hợp với lực lượng vũ trang chính quy tổ chức các trận đánh địch để bảo vệ an toàn cho cán bộ, cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước đóng trên địa bàn hoặc là nơi đã diễn ra trận đánh thắng lợi quan trọng góp phần tạo ra cục diện chiến trường lợi thế cho cách mạng và kháng chiến tại địa bàn và khu vực lân cận.

Viêc xét, công nhận là xã ATK có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là sự kiện ghi nhận những công lao và tri ân đối với nhân dân các dân tộc vùng căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống  Pháp, chống Mỹ; thể hiện sự tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc và lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước đối với những vùng đất có những đóng góp to lớn về sức người, sức của cho cách mạng./.

 

                                                                                                                                                                         Ban Biên tập

Ngày đăng: 07/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*