Mục Văn hóa - Xã hội

Sở Thông tin & Truyền thông Vĩnh Phúc kiểm tra hoạt động Cổng Thông tin – GTĐT huyện Vĩnh Tường

Chiều ngày 03/10/2019, đoàn kiểm tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh do đồng chí Trần Thị Thanh Hương – Chánh Thanh tra Sở làm phó đoàn đã có buổi kiểm triểm tra, khảo sát hoạt động của Cổng Thông tin – GTĐT huyện Vĩnh Tường từ ngày 01/01/2018 đến 30/9/2019. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Chí Thái - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin – GTĐT huyện; lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Trung tâm Hành chính công huyện.

 

 

Đ/c Lê Chí Thái - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BBT Cổng Thông tin – GTĐT huyện phát biểu tại buổi làm việc

 

 

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Biên tập Cổng Thông tin – GTĐT huyện đã báo cáo với đoàn về tình hình chung cũng như việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động của Cổng. Theo đó, thời gian qua, hoạt động của Cổng Thông tin – GTĐT huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Sở Thông tin & Truyền thông; sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, góp phần tuyên truyền kịp thời, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ANQP tại địa phương, động viên toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Cổng Thông tin – GTĐT huyện duy trì hoạt động tốt trên môi trường Internet, đảm bảo các yêu cầu của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Đã cung cấp đầy đủ, chi tiết các thông tin, dữ liệu nền (hệ thống chính trị, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện, các xã, thị trấn và nhiều cơ quan, tổ chức khác); phần tin tức được cập nhật thường xuyên với khoảng 1.800 tin, bài, trên 3.500 ảnh, pano, v.v.... được đăng tải; các thông tin tra cứu, tìm kiếm dễ dàng. Đặc biệt, đã cập nhật thường xuyên thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện như ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành thành văn bản; nội dung xử lý, giải quyết ý kiến, kiến nghị, KNTC của tổ chức và công dân thông qua hoạt động tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; xây dựng và duy trì tốt chuyên mục “Theo dõi thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện”; các thông tin tuyên truyền, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống văn bản QPPL. Bên cạnh đó, Cổng duy trì tốt mục trao đổi – hỏi đáp, đảm bảo khả năng liên kết với Cổng thông tin điện tử của tỉnh, chấp hành nghiêm quy định về bản quyền, quyền tác giả, tác phẩm; đảm bảo tốt công tác bảo mật, an toàn thông tin trên mạng và công tác lưu trữ, v.v....

Trong việc triển khai đăng tải các dịch vụ công trực tuyến, hiện nay, Cổng đã xây dựng chuyên mục “Dịch vụ công trực tuyến”, đăng tải liên kết 450 thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện là 283 TTHC, cấp xã là 167 TTHC. Các TTHC đăng tải cơ bản đạt là dịch vụ công tực tuyến mức độ 2 (mức độ cung cấp đầy đủ thông tin về TTHC và các văn bản liên quan quy định về TTHC đó).

Để đảm bảo duy trì hoạt động Cổng, UBND huyện đã thành lập, kiện toàn Ban Biên tập, Tổ giúp việc Ban Biên tập với tổng số 12 thành viên, cơ bản đảm bảo về trình độ và vị trí chuyên môn; việc chi trả nhuận bút theo đúng Quy định của UBND huyện; chế độ báo cáo với cơ quan quản lý chuyên ngành được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, hoạt động của Cổng Thông tin – GTĐT huyện hiện nay cũng gặp một số khó khăn, hạn chế. Hầu hết cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên ngành đều đã lạc hậu, xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu công nghệ số hóa hiện nay; thiếu đội ngũ phóng viên có kỹ năng và khả năng tác nghiệp độc lập (biết quay camera, chụp ảnh, viết, biên tập tin, bài, dựng hình), v.v...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Chí Thái – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin – GTĐT huyện khẳng định: Huyện luôn tích cực, chủ động triển khai ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành thực thi công vụ, đặc biệt hiện nay, huyện đang tập trung cao độ để thực hiện xây dựng chính quyền điện tử với cơ quan đầu não là Trung tâm giám sát điều hành; triển khai hướng dẫn các cơ quan, các xã, thị trấn sử dụng ứng dụng chứng thư số, triển khai cuộc họp không giấy tờ, v.v.... Xác định vai trò quan trọng của Cổng Thông tin – GTĐT huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BBT Cổng Thông tin – GTĐT huyện Lê Chí Thái cũng đề nghị UBND tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ huyện trong việc tích hợp các tiện ích, ứng dụng CNTT trên Cổng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền qua môi trường Internet; tạo điều kiện giúp đỡ huyện khắc phục khó khăn về CSVC, nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao hàng năm, sớm đầu tư mua sắm trang thiết bị chuyên ngành cho Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, Cổng Thông tin – GTĐT huyện; thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ của đội ngũ biên tập viên, phóng viên, đảm bảo tốt nền tảng hoạt động của trang thông tin điện tử thành phần, v.v... để tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện trong giai đoạn mới.

 Trên cơ sở ý kiến trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan tới hoạt động của Cổng Thông tin – GTĐT huyện, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Thị Thanh Hương – Chánh thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền huyện đối với hoạt động của Cổng, khẳng định mặc dù Vĩnh Tường gặp nhiều khó khăn về CSVC, đội ngũ biên tập, phóng viên, song huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cổng Thông tin – GTĐT huyện Vĩnh Tường luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh về hoạt động của các cổng thông tin điện tử thành phần. Đồng chí cũng đề nghị huyện chú ý cập nhật các TTHC bám sát theo bộ TTHC cấp tỉnh, làm căn cứ để triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 sắp tới ở cấp huyện; đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cung cấp, cập nhật bổ sung thông tin liên quan đến hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, các thông tin về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực. Đối với một số kiến nghị, đề xuất của huyện, đoàn tiếp thu, tổng hợp báo cáo Sở Thông tin – Truyền thông nghiên cứu, trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới./.

 

                                                                                                                                                          Tin: Nguyên Hồng. Ảnh: Trung Thành

 

Ngày đăng: 04/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục