Xây dựng Đảng

Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (Phiên họp thứ 19)

Sáng ngày 03/10/2019, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy.

  

 

Đ/c Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo: Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý III; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội quý III; phương hướng, nhiệm vụ phát triển quý IV năm 2019; Dự thảo sửa đổi, bổ sung lần 4 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, BTV và Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 và cho ý kiến vào danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo dự thảo các báo cáo, quý III năm 2019, dưới sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện; sự chủ động, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 132,8 tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 9 tháng đầu năm: 479,7 tỷ đồng (đạt 101,6% so với kế hoạch). Tuy nhiên, thu thuế ngoài quốc doanh hiện đạt tỷ lệ thấp (đạt 52,5 tỷ đồng, đạt 43,4% kế hoạch). Chi ngân sách ước thực hiện 172,3 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm: 859,9 tỷ đồng (đạt 70,1% kế hoạch). Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực để triển khai dự án Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Đường trục tâm huyện, Trung tâm hội nghị huyện, Chợ đầu mối,… Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm; tình hình ANTT được tăng cường, an toàn xã hội được đảm bảo.

   Trong công tác DTĐR, đến nay, về cơ bản 04 xã Lý Nhân, Phú Đa, Phú Thịnh, Tuân Chính đã giao ruộng cho nhân dân với diện tích đất nông nghiệp là 591,53 ha. Xã Vĩnh Ninh đã tổ chức gắp thăm trên sơ đồ cho các hộ xóm 7, thôn Hậu Lộc; các xóm còn lại đang tiếp tục kiểm tra hiện trạng sử dụng đất làm cơ sở lập phương án DTĐR báo cáo, xin ý kiến nhân dân.

Thực hiện xây dựng NTM, đến hết quý III có thêm 05 xã Kim Xá, Tân Tiến, Chấn Hưng, Yên Lập, Nghĩa Hưng được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã của huyện được công nhận đạt chuẩn NTM là 26/26 xã.

Về tiến độ triển khai xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, đến nay, nhân dân 8 xã (Tam Phúc, Nghĩa Hưng, Kim Xá, Lũng Hòa, Đại Đồng, Bình Dương, Ngũ Kiên, Tuân Chính) đã tổ chức thi công xây dựng, cải tạo rãnh với tổng diều dài 5,895 km. Trong đó, xã Tam Phúc, Nghĩa Hưng đã hoàn thành với tổng chiều dài 1,032 km. Các xã, thị trấn tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến của nhân dân về tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư, khắc phục ô nhiễm môi trường.

 Song song với phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; triển khai thực hiện việc tiếp công dân theo Quy định số 11, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở cả cấp huyện và cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sáp nhập 02 xã Tân Cương và Phú Thịnh; chỉ đạo các ban, ngành hướng dẫn các xã có thôn, tổ dân phố được sáp nhập sắp xếp, kiện toàn  tổ chức theo đúng quy trình, quy định; Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện thực hiện diễn tập KVPT huyện năm 2019. Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch,…

Quý IV năm 2019, Huyện ủy Vĩnh Tường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trong quý đã chú trọng công tác quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong đó tập trung quán triệt thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030"; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới",...triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp công dân theo định kỳ; Tiếp tục quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, kết nạp đảng viên mới; công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác dồn thửa đổi ruộng, xây dựng NTM, BT-GPMB,… Tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Tường tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận. Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục thực hiện đôc đốc tiến độ xây tặng, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết đợt I/2019; chỉ đạo 05 xã đủ điều kiện về đích NTM lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân,... Các cấp Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội CCB, Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Tham gia vào các dự thảo, về cơ bản các đại biểu nhất trí với nội dung được thông qua, một số đại biểu đề nghị cần xem xét lại một vài số liệu, chỉnh sửa đánh giá nhận định một số lĩnh vực; bổ sung thêm kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành trong xây dựng NTM, kết quả thực hiện một số lĩnh vực khác,… Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để hoàn thành thu thuế ngoài quốc doanh, hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019, tháo gỡ một số khó khăn sau khi hoàn thành DTĐR tại các xã (như thanh toán một số hạng mục phát sinh, thủ tục thanh toán còn gặp khó khăn vướng mắc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm,…); nguyên nhân năng suất lúa vụ mùa giảm so với cùng kỳ, phương hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất, thu nhập trên 1 đơn vị diện tích, nhất là tại các xã đã hoàn thành DTĐR,…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung lần 4 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, BTV và Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 và cho ý kiến vào danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị.

 

 

   Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng chí yêu cầu UBND huyện và các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát lại số liệu, chỉnh sửa cách đánh giá, nhận định một số lĩnh vực cho phù hợp, hoàn thiện báo cáo. Về phương hướng, giải pháp từ nay đến cuối năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Minh Thịnh yêu cầu huyện cần tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ như: Đẩy nhanh tiến độ để các cơ quan có thẩm quyền công nhận thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của Vĩnh Tường; tiếp tục chỉ đạo xã Vĩnh Ninh tổ chức giao ruộng cho nhân dân, trong đó cần tháo gỡ khó khăn, làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với nội dung mà nhân dân có ý kiến có lý, có tình thì phải vào cuộc, giải quyết, những vẫn đề chưa hợp lý thì tuyên truyền, thuyết phục để nhân dân hiểu, đồng thuận làm theo; rà soát, hoàn thiện phương án thủ tục thanh toán tiền hỗ trợ cho các xã đã hoàn thành DTĐR; UBND huyện thành lập tổ rà soát đất đai, DTĐR để giải quyết những tồn tại ở xã Phú Đa; có văn bản chỉ đạo ngày mùng 10 hàng tháng tổng vệ sinh môi trường; hoàn thiện Đề án để Trung ương công nhận huyện nông thôn mới; rà soát các nghị quyết của huyện về việc hỗ trợ kinh phí cho một số xã về xây dựng NTM; tiếp tục duy trì BCĐ chống thuế, giải quyết tồn đọng thuế, nợ thuế; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số công trình đã đấu thầu, chọn công trình để tổ chức đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thanh toán vốn; xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư; tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm Luật đất đai, nhất là ở các xã: Đại Đồng, Tân Tiến, Thị trấn Thổ Tang; chỉ đạo tốt việc sáp nhập thôn, xã; làm rõ và giải quyết dứt điểm vụ việc đất đai ở xã Tam Phúc, thôn Xuân Chiểu, xã Vĩnh Ninh; tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;  triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; đồng thời làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong việc sáp nhập thôn, xã,v.v…

 

                                                          Trung Hiếu – Trung Thành

Ngày đăng: 03/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục