Thời sự tổng hợp

Đoàn giám sát MTTQ huyện giám sát việc thực hiện công tác rà soát, phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2017, 2018 tại Thị trấn Thổ Tang

Sáng ngày 01/10/2019, Đoàn giám sát của MTTQ huyện do đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện công tác rà soát, phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2017, 2018 tại Thị trấn Thổ Tang. Dự buổi giám sát có lãnh đạo các cơ quan đoàn thể của huyện; đại diện Ban CHQS huyện.

 

 

Đ/c Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Thị trấn Thổ Tang

 

Theo báo cáo của UBND Thị trấn Thổ Tang, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân hàng năm của địa phương luôn được quan tâm, công tác xét duyệt nguồn đảm bảo minh bạch, đúng quy định không bỏ sót nguồn. Cùng với việc tuyên truyền Luật NVQS, Thị trấn còn tập trung kiện toàn Hội đồng NVQS, phân công trách nhiệm cho các thành viên; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, hướng dẫn việc xét duyệt, phân loại nguồn nhập ngũ hàng năm, vận động thanh niên đi khám nghĩa vụ quân sự; tặng quà cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, kịp thời hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi có con em đang phục vụ tại ngũ,… từ đó góp phần giáo dục động viên, khuyến khích, nêu cao tinh thần, ý thức tự giác của công dân trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng NVQS Thị trấn tổ chức các bước xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo đúng thành phần, đồng thời tổ chức tốt bước sơ tuyển sức khoẻ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm theo đúng quy định. Trong 02 năm (2017-2018) Thị trấn Thổ Tang đã động viên 30 thanh niên lên đường nhập ngũ; không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác rà soát, phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại và hạn chế như: Còn một số thanh niên vẫn cố tình chốn tránh khám tuyển nghĩa vụ quân sự; công tác quản lý nguồn chưa chặt chẽ, nhất là đối với số nam thanh niên sau khi học xong Đại học, Cao đẳng.

Sau khi nghe báo cáo của UBND Thị trấn Thổ Tang, đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan. Đồng thời yêu cầu Thị trấn cần quan tâm một số vấn đề như: Công tác phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, việc giải quyết, xử phạt đối tượng vi phạm Luật NVQS; công tác quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ trong năm, quản lý đối tượng đi làm ăn xa; công tác thăm nắm tình hình của thanh niên; quá trình và kết quả rà soát những đối tượng miễn, hoãn; giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế,..

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá UBND Thị trấn đã xây dựng báo cáo kịp thời, nghiêm túc và các thành phần dự họp tham gia đảm bảo; việc thực hiện công tác rà soát, phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2017, 2018 được triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên, cấp ủy địa phương; hồ sơ quản lý nguồn nhập ngũ được đảm bảo theo quy định,… Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại trong việc thực hiện công tác rà soát, phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2017, 2018 của Thị trấn Thổ Tang. Để khắc phục những tồn tại đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự; tăng cường sự vào cuộc của hệ thống chính trị để đạt chỉ tiêu giao quân; UBND Thị trấn chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đảm bảo đúng quy định; việc xét duyệt nguồn tạm hoãn, miễn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự cần rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại đảm bảo quy định dân chủ; đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ; tăng cường công tác xử lý Luật nghĩa vụ quân sự để người dân chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự tốt hơn; Hội đồng nghĩa vụ quân sự cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện Luật; khắc phục việc thiếu quân theo chỉ tiêu giao hàng năm,…

 

Hoàng Hằng – Trung Thành

 

Ngày đăng: 01/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục