Người tốt việc tốt

Nhiều điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Vĩnh Tường là huyện đồng bằng, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Vĩnh Phúc, diện tích tự nhiên toàn huyện trên 144 km2, dân số hơn 22 vạn người phân bố ở 29 xã, thị trấn. Đảng bộ huyện hiện có 69 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 9.000 đảng viên.

 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Vĩnh Tường đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị hàng năm và của cả nhiệm kỳ trên địa bàn huyện.

CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN SÂU RỘNG CHỈ THỊ

Thực hiện học tập và làm theo Bác, Huyện ủy Vĩnh Tường đã quán triệt nội dung Chỉ thị 05 và các Kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy đến cán bộ chủ chốt của huyện, cơ sở và đảng viên chi bộ cơ quan; Trên cơ sở chuyên đề học tập toàn khoá; Ban Tuyên giáo – Dân vận Huyện ủy tham mưu Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn 100% chi, đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp một cách nghiêm túc, kịp thời, đưa việc thực hiện Chỉ thị đi vào chiều sâu; góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Nổi bật trong việc triển khai chuyên đề hằng năm là Huyện ủy Vĩnh Tường đã tổ chức các hội nghị học tập trực tuyến kết nối với điểm cầu của tỉnh và Trung ương, đồng thời thí điểm kết nối trực tuyến tới một số xã, thị trấn, cơ quan với tổng số trên 3.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia. Giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập chuyên đề bình quân đều đạt trên 95%; sau học tập, đều xây dựng kế hoạch, viết bài thu hoạch về nhận thức của cá nhân đảm bảo theo quy định. Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn huyện có gần 6.900 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác. Nội dung đăng ký là những việc làm cụ thể phù hợp với vị trí công tác gắn với nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị, địa phương;

Đảng bộ huyện cũng chỉ đạo trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi, đảng bộ trực thuộc phải thường xuyên kiểm điểm việc đăng ký học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, nhân ái, thực sự tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm với công việc được giao; tập trung cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc; đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Hàng năm, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện đăng ký việc làm theo của từng cá nhân, lấy kết quả đó làm cơ sở và là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức cuối năm.

Để việc “học tập” và “làm theo” trở nên thiết thực, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa xã hội mạnh mẽ, công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 được triển khai với nhiều hình thức, nhiều lực lượng tham gia như: Tuyên truyền hàng trăm lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trên Bản tin Thông tin Kinh tế - Văn hóa xã hội huyện; Cổng Thông tin – GTĐT huyện, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; đổi mới đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, nhất là đối với các lớp đối tượng đảng, lớp đảng viên mới; đến đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường; gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, quê hương và các phong trào thi đua yêu nước.

 

HUYỆN XÁC ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐỘT PHÁ

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, huyện xác định rõ những nhiệm vụ đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo lời Bác ở tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị, v.v...

 

 

Cánh đồng xã Ngũ Kiên sau khi thực hiện DTĐR. Ảnh: Hồng Chiến/BVP

 

Chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh, BTV Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác DTĐR, dẫu biết đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, không ít khó khăn gian khổ, nhưng vì lợi ích nhân dân, nên các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở vẫn quyết tâm vượt khó, thực hiện thành công công tác DTĐR tại các xã: Cao Đại, Ngũ Kiên, Vũ Di, Tuân Chính, Phú Thịnh, Lý Nhân, Vĩnh Ninh.

Năm nay đã 83 tuổi, cụ Nguyễn Văn Cự, đảng viên lão thành thuộc Chi bộ Thôn Bình Trù, xã Cao Đại luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương, để ủng hộ và góp phần tạo nên thành công công tác DTĐR trên địa bàn huyện năm 2017. Cụ chia sẻ: Chủ trương DTĐR của Đảng là chủ trương lớn, cho nên phải hết sức ủng hộ nhiệm vụ của Đảng, muốn vậy bản thân người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trước đã, có gương mẫu thì mới nói được người khác. Với gia đình, ông tự nguyện hiến 200 m2 đất của gia đình để cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân Cao Đại thực hiện thành công công tác DTĐR trên địa bàn, góp phần tạo nên những thửa ruộng thẳng tắp trên cánh đồng làng.

DTĐR thành công bước đầu đã đưa cơ giới, KHKT vào sản xuất trên những cánh đồng mẫu lớn, thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện, góp phần đưa Vĩnh Tường hoàn thành về đích NTM trong năm 2019 với 26/26 xã đạt chuẩn NTM. Mặc dù là một xã khó khăn và xa trung tâm huyện song chính quyền và nhân dân xã Kim Xá đã quyết tâm, tích cực chỉ đạo, huy động tốt các nguồn lực xã hội để góp phần đưa Kim Xá về đích NTM đúng hạn.

Có được thành quả trong xây dựng nông thôn mới tại Kim Xá là nhờ đóng góp của những tập thể, cá nhân luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Trong số đó, phải kể đến cụ Trần Xuân Đẩu (thôn Cẩm Chiền - một CCB từng vào sinh ra tử tại chiến trường Quảng Trị,), ở vào tuổi 84, song cụ vẫn minh mẫn và luôn gương mẫu trong các phong trào của địa phương. Cụ đã tự nguyện hiến hơn 100m2 đất thổ cư để làm con đường giao thông “độc đạo” ra đồng, giúp cho các nông hộ dễ dàng vận chuyển bằng cơ giới, không phải gánh từng gánh lúa lên tới đầu làng như trước đây.

Học tập và làm theo lời Bác, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Vĩnh Tường, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm nhiều đơn thư KNTC, nhất là những vụ việc phức tạp kéo dài như 13 hộ dân tại ngã tư Tân Tiến, 02 hộ dân tại dự án Lũng Hòa - Cao Đại, Nhà bia tưởng niệm đồng chí Lê Xoay (xã Bồ Sao); tập trung quyết liệt, giải quyết vướng mắc trong BT-GPMB một số dự án, công trình như dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, Cụm công nghiệp Đồng Sóc, Cụm công nghiệp Chấn Hưng; thực hiện tốt chính sách đất dịch vụ; góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp thu tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, huyện hoàn thành việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy sớm hơn 1 năm so với lộ trình của tỉnh đề ra. Sau sáp nhập giảm được 04 đầu mối đơn vị; sáp nhập, hợp nhất 10 trường Tiểu học và THCS có quy mô dưới 8 lớp thành 5 trường; triển khai sáp nhập 21 thôn, TDP theo quy định tại Thông tư 14 của Bộ Nội vụ. Công tác tinh giản biên chế, sắp xếp bố trí cán bộ, CCVC, người hoạt động không chuyên trách được triển khai thực hiện tốt; Hoạt động các tổ công tác của Huyện ủy duy trì đều đặn, hiệu quả, nhất là sau khi giải thể chi bộ quân sự, chi bộ cơ quan ở các xã, thị trấn và chuyển đảng viên đang sinh hoạt về các chi bộ dân cư đã góp phần giúp BTV Huyện ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ở cơ sở.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo, giúp đỡ đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, huyện luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; hàng năm, huyện đều thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Vĩnh Tường (29/8/1938-29/8/2018), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn tổ chức khởi công xây dựng 18 nhà ĐĐK cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tặng sổ tiết kiệm cho các hộ nghèo không còn sức lao động với tổng kinh phí thực hiện 1,95 tỷ đồng.

 

XUẤT HIỆN NHIỀU MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM HIỆU QUẢ

  

 

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; 

Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thịnh – TỈnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;

Trần Việt Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu tham quan thực tế tuyến ngõ làm mẫu xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom nước thải 

khu dân cư khắc phục ô nhiễm môi trường tại xã Nghĩa Hưng. Ảnh: BVP

 

Thông qua việc học tập và làm theo Bác đã xuất hiện, lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Mô hình “Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” do Hội Nông dân huyện triển khai đã khích lệ người nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy lợi thế của địa phương. Hội Phụ nữ xã Vĩnh Sơn với mô hình “Phụ nữ phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau phát triển kinh tế” giúp cho nhiều hội viên xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, nỗ lực phấn đấu thoát nghèo, làm giàu chính đáng; Từ các mô hình “Đường hoa phụ nữ” của Hội Phụ nữ huyện,“Con đường bích họa” của Huyện đoàn, mô hình “Bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” của Hội CCB xã Bình Dương đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên và nhân dân trong công tác BVMT, tạo cảnh quan môi trường thân thiện xanh sạch đẹp, thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng NTM, nâng cao ý thức BVMT trong nhân dân. Chi bộ thôn Phú Trưng A, xã Thượng Trưng với mô hình “Chi bộ không khói thuốc lá” góp phần tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, hình thành lối sống lành mạnh, văn minh trong cán bộ, đảng viên; mô hình “Phát huy vai trò các tổ liên gia tự quản để xây dựng tổ dân phố văn minh, phát triển toàn diện” của Chi bộ Hồ Xuân Hương, Thị trấn Vĩnh Tường khẳng định tính ưu việt của mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; v.v… Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã tổ chức Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ”, Tọa đàm "Thắp sáng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Vĩnh Tường” góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần học tập, công tác cho cán bộ, đảng viên, hội viên xây dựng ước mơ, hoài bão cho tuổi trẻ huyện nhà.

 

 

Chi hội phụ nữ thôn Xuân Lai, xã Vũ Di giới thiệu “Đoạn đường hoa phụ nữ” với đồng chí Chủ tịch UBND huyện

 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị; đã và đang trở thành hành động tự giác, việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của số đông cán bộ, đảng viên. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều các nhân tố mới, vừa mang tính dẫn đường, vừa mang tính cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng được vinh danh. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân đã được tuyên dương khen thưởng ở các ngành, các lĩnh vực mỗi năm. Chỉ tính riêng trong đợt sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, có 10 tập thể và 40 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

 

MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

 

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Vĩnh Tường xuất hiện hàng chục tập thể, cá nhân tiêu biểu. Điển hình như các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng TNMT huyện, Thanh tra huyện, Hội LHPN huyện; chính quyền và nhân dân các xã Vũ Di, Kim Xá, Tứ Trưng, Cao Đại, v.v….. Từ trong tập thể đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, xứng đáng được tuyên dương.

Gắn học tập và làm theo lời Bác, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước; tham mưu tổ chức tốt các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội và đại diện nhân dân 29 xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trên địa bàn.

Một trong những điển hình trong chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở cơ sở là xã Vũ Di; để phong trào học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng, Đảng bộ xã xác định đây là một chủ trương lớn, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập và quán triệt các chuyên đề năm 2016, 2017, Đảng ủy xã triển khai đến các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đối với cán bộ lãnh đạo, chủ chốt thực hiện đăng ký kết hợp với trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cán bộ công chức, viên chức thường xuyên góp ý, nhắc nhở các nội dung đăng ký “làm theo” làm cơ sở để xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Qua đó mỗi đồng chí tự nhận xét, soi rọi lại bản thân mình, báo cáo trước chi bộ gắn với nhiệm vụ được  giao.

Nhắc tới việc thực hiện Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Những năm qua, Thị trấn Tứ Trưng luôn là địa phương đi đầu trong việc xây dựng nếp sống mới văn minh; việc cưới không tổ chức hút thuốc lá, mời khách chỉ trong 1 ngày; việc tang tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự công cộng; việc việc mừng thọ, cải táng quy định chỉ tổ chức trong ngày và được nhân dân đồng thuận cao. Việc thực hiện nếp sống văn minh ở Tứ Trưng được các cấp, các ngành trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây.

Trong lĩnh vực giáo dục, Vĩnh Tường luôn là địa phương dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Có được kết quả ấy nhờ sự tận tình, trách nhiệm, gắn bó với nghề của hàng trăm thầy, cô giáo, những người ngày ngày vẫn miệt mài chăm sóc, ươm lên những tài năng cho quê hương, đất nước. Là một trong rất nhiều giáo viên dạy giỏi của huyện, thầy Phùng Văn Long, giáo viên dạy môn Toán, trường THCS Vĩnh Tường - Người vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi, được công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở vì có nhiều sáng kiến và thành tích trong công tác dạy. Các sáng kiến, kinh nghiệm của thầy áp dụng luôn được nhà trường và cấp trên đánh giá cao, học sinh hứng thú như “Hướng dẫn giải phương trình vô tỉ bằng phương pháp đánh giá”; “Hướng dẫn học sinh khai thác bài toán hình học THCS”; “Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ” “Một số giải pháp phát huy năng lực tự học môn Toán cho học sinh THCS”. Nhờ những sáng kiến ấy mà đội tuyển Toán do thầy hướng dẫn nhiều năm liên tục gặp hái được kết quả cao, tiêu biểu như em Dương Phú Trung, Dương Thanh Tùng đoạt Huy chương Vàng thi Toán Singapore mở rộng 2017 và thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ năm 2018. Nhắc tới thầy, nhà trường và các đồng nghiệp luôn đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề; trong cuộc sống, cô luôn giản dị, giúp đỡ đồng sự, gần gũi với học sinh, trở thành tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, được học trò quý trọng, noi theo.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, y bác sỹ từ tuyến huyện xuống tới cơ sở luôn xác định trách nhiệm người thầy thuốc, tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đã 30 năm gắn bó với nghề, luôn khắc phục khó khăn về CSVC, một lòng một dạ tận tâm với người bệnh, Bác sỹ Mầu Thị Hằng – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Cao Đại thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”. Bản thân chị luôn xác định trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị để cán bộ, y bác sỹ trong trạm noi theo, học tập và làm theo Bác không phải việc gì xa xôi, mà từ chính công việc nhỏ nhất hàng ngày của bản thân như trong tiếp xúc, chăm sóc, trong khám, chữa bệnh hàng ngày, làm sao để bệnh nhân cảm thấy hài lòng khi đến khám chữa bệnh.

Gắn thực hiện Chỉ thị 05 với xây dựng phong cách người chiến sỹ công an nhân dân, Đảng bộ Công an huyện tổ chức phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Từ đó xuất hiện nhiều hành động nghĩa cử cao đẹp, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Lực lượng vũ trang huyện gắn việc học tập và làm theo Bác với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, có nhiều chương trình hành động cụ thể gần dân, sát dân và hiểu dân như tham gia giúp dân phòng chống lụt bão, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh.

Trên các mặt trận quan trọng khác, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Đơn cử như chị Vũ Thị Hà – Phó Bí thư Chi bộ thôn Bắc Cường, thị trấn Thổ Tang là một cán bộ thôn tâm huyết, trách nhiệm, bản thân gia đình chị còn là điển hình về phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp ở Thị trấn Thổ Tang với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị còn giải quyết công ăn việc làm ổn định cho 05 lao động với mức lương từ 5 – 7 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, nhân dân yêu quý.

Vẫn là một gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xong nghệ nhân Phùng Văn Vàng ở làng Bích Chu, xã An Tường còn được biết đến là người “truyền lửa” cho nghề mộc truyền thống. Dưới đôi bàn tay tài hoa, những sản phẩm ông Vàng chế tác luôn chứa đựng cái tâm, cái tài của người làm nghề. Ông cùng con trai và những người thợ trong làng đã trực tiếp thi công nhiều công trình di tích lịch sử cấp quốc gia như Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích lịch sử Đá Chông, Sơn Tây (Hà Nội), Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở khu di tích lịch sử Nguyễn Tất Thành (Tuyên Quang) và một số đình, chùa ở các vùng lân cận. Với 70 năm tuổi đời, 55 năm tuổi nghề, ông Vàng cũng như bao người dân Bích Chu luôn trân trọng nghề, ý thức được “ngọn lửa” đam mê để đêm ngày cần mẫn phát huy nghề truyền thống mà cha ông đã gây dựng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, diện mạo, cốt cách của làng mộc quê hương.

Là một cán bộ cơ sở luôn trăn trở xây dựng nông thôn mới sạch, đẹp, văn minh, công chức VH - XH xã Nghĩa Hưng Phan Văn Thảo đã không quản ngày đêm, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia chủ trương xây dựng, cải tạo cống rãnh, khắc phục tình trạng tắc nghẽn nước thải, gây ô nhiễm môi trường nhiều năm. Góp phần giúp cho xã Nghĩa Hưng cùng với Tam Phúc trở thành hình mẫu của huyện về xây dựng, cải tạo cống rãnh, tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp để tỉnh xây dựng cơ chế triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh.

Trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, Vĩnh Tường có rất nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng, qua đó nhân lên những việc làm mang đậm ý nghĩa nhân văn vì cuộc sống cộng đồng. Mặc dù mới 36 tuổi đời nhưng chị Nguyễn Đỗ Bảo Tuyết – Hội trưởng Hội thiện nguyện Tâm Phúc (xã Tam Phúc) đã có tới 18 năm làm công tác thiện nguyện, 16 lần tham gia hiến máu nhân đạo. Chị đã tới hầu hết các tỉnh thành khó khăn trong cả nước để cứu trợ đồng bào. Bao nhiêu xuất quà là chứa đựng bấy nhiêu tình cảm của cô cũng như các mạnh thường quân giàu lòng nhân ái trao đến tay những mảnh đời khó khăn, giúp họ vơi đi vất cả của mình.

Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, các chi bộ nông thôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhắc đến Chi bộ 2, Tổ dân phố Hồ Xuân Hương, Thị trấn Vĩnh Tường - đơn vị nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, phải kể tới vai trò đầu tàu của Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận TDP Nghiêm Xuân Khôi. Trong công việc, đồng chí luôn mẫn cán, tích cực, chủ động, đi sâu đi sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, kiên trì giải quyết triệt để các vấn đề “nóng” tại khu; luôn đặt lợi ích của tập thể, nhân dân lên trước, đồng thời phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nhờ đó đồng chí luôn được tổ chức và người dân tín nhiệm, noi theo.

 

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường trao thưởng cho 50 tập thể,  cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 

Những việc làm tốt, ý nghĩa của mỗi tập thể, cá nhân như những đoá hoa thơm ngát dâng lên Bác Hồ kính yêu, tạo sức lan toả rộng khắp, mang không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện Chỉ thị 05 đến mọi cán bộ, đảng viên.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường Ngô Chí Tuệ: Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Huyện ủy Vĩnh Tường sẽ tiếp tục thực hiện quán triệt sâu rộng, toàn diện Chỉ thị 05 cũng như các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên tới các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện. Muốn vậy, cần phải có nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị; coi việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, là ý thức, hành động tự giác của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cơ quan đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục có kế hoạch và những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp để thực hiện; phải chính là những tấm gương trong học tập và làm theo Bác để nhân dân nhìn vào và noi theo. Quá trình thực hiện, các cấp, các ngành, các cơ quan trong huyện cần chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, từ đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra Đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị 05, các quy định của Đảng về vấn đề nêu gương và việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nguyên Hồng

Ngày đăng: 01/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục