Thời sự tổng hợp

Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Nghĩa Hưng thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn số 6941/UBND –TD trả lời đơn thư thắc mắc của một số công dân liên quan đến việc thu hồi đất xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao (VHTT) xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường.

 

Cụ thể, văn bản cho biết sau khi xem xét Báo cáo số 85/BC –TTr ngày 28-8-2019 của Thanh tra tỉnh về kết quả kiểm tra đơn của ông Trần Ngọc Sơn, cùng một số công dân ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, UBND tỉnh trả lời như sau:

Giữ nguyên Thông báo việc không thụ lý tố cáo số 177/TB-UBND ngày 7-8-2019 của UBND tỉnh. Trường hợp ông Trần Ngọc Sơn cùng các công dân liên quan đến sự việc, không đồng ý thì có quyền làm đơn khởi kiện gửi Tòa án để được xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Nghĩa Hưng thực hiện đúng trình tự, quy định pháp luật.

 

 

Căn cứ thực hiện dự án

Được biết, Trung tâm văn hóa thể thao xã Nghĩa Hưng là dự án “khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng” thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Công trình đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm tại văn bản số 8531/UBND-NC1 ngày 28-11-2016 và chấp thuận điều chỉnh phạm vi, địa điểm tại văn bản số 6154/UBND-CN1 ngày 11-8-2017.

HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết số 131/NQ-HĐND; số 132/NQ-HĐND ngày 18-7-2014. Công trình nằm trong Kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh ban hành tại các Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 04-3-2016, số 2461/QĐ-UBND ngày 08-9-2017.

UBND huyện Vĩnh Tường đã phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm văn hóa thể thao xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường tại Quyết định số 7185/QĐ-UBND ngày 28-10-2016. Quá trình triển khai thực hiện dự án, các cơ quan chức năng đã tiến hành đầy đủ trình tự thủ tục, đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, việc ban hành kế hoạch thu hồi đất của công trình phù hợp với quy định tại Điều 67, Điều 68 của Luật Đất đai năm 2013. Ngày 17-10-2017, cơ quan chức năng ban hành Thông báo số 266/TB-UBND thông báo thu hồi đất, UBND xã và Hội đồng BTGPMB đã gửi thông báo thu hồi đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trước 90 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi đất. Trong đó có 37 hộ/43 hộ gia đình đã nhận được thông báo thu hồi đất. Hội đồng bồi thường và UBND xã đã tổ chức niêm yết công khai thông báo thu hồi đất số 266/TB-UBND ngày 20-10-2017; họp với các hộ dân có đất thu hồi để thông báo các thông tin về dự án, thông qua thông báo thu hồi đất, dự kiến thời gian đo đạc, kiểm đếm vào ngày 23-10-2017.

Sau khi UBND huyện Vĩnh Tường ban hành Thông báo số 38a/TB-UBND ngày 25-01-2018 về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án (Văn bản này thay thế văn bản số 266/TB-UBND ngày 17-10-2017, văn bản số 32/TB-UBND ngày 22-01-2018), ngày 29-01-2018 Hội đồng bồi thường đã phối hợp với UBND xã niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn Đình. Thông báo thu hồi đất đã được gửi đến các hộ gia đình, cá nhân có liên quan. Việc ban hành thông báo thu hồi đất đầy đủ theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 69 Luật Đất đai.

Sau khi được dự hội nghị triển khai và nhận thông báo thu hồi đất, có 40 hộ gia đình đã phối hợp với UBND xã Nghĩa Hưng, Hội đồng bồi thường GPMB thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai, cây cối, hoa màu, tài sản, vật nuôi trên đất (thể hiện tại biên bản kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi các hộ gia đình đã ký vào biên bản kiểm kê đất đai tài sản trên đất trong các ngày từ 23-10 đến 25-10-2017).

Về ý kiến thắc mắc của một số hộ gia đình

Nhưng có 4 hộ gia đình có ý kiến thắc, trong đó hộ ông Bùi Văn Ân đề nghị được bồi thường là đất vườn ao; ông Ân khiếu nại trả lời của UBND xã đối với phần diện tích thu hồi là đất 5% của UBND xã. Và 3 hộ gia đình các ông Nguyễn Văn Học, ông Nguyễn Hữu Tình, ông Phan Văn Lập (vợ là Đỗ Thị Bình) không phối hợp kiểm kê mặc dù đã được UBND xã, UB MTTQ xã, Hội đồng BT GPMB, vận động thuyết phục. Căn cứ các quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã tiếp tục tiến hành các bước, UBND xã Nghĩa Hưng đã bàn giao Quyết định kiểm đếm bắt buộc của UBND huyện cho 3 hộ và tổ chức tuyên truyền vận động nhưng các hộ không phối hợp kiểm đếm. Cho rằng cơ quan chức năng tiến hành triển khai thực hiện dự án sai quy định pháp luật, có trường hợp đã làm đơn khiếu nại, tố cáo gửi UBND tỉnh.

Thực tế, các ý kiến thắc mắc, kiến nghị đã được Lãnh đạo UBND huyện, Hội đồng BT GPMB, UB MTTQ huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Hưng đã giải thích theo quy định của pháp luật, đối với các hộ có nhu cầu nhận đất canh tác UBND xã Nghĩa Hưng đã bố trí quỹ đất nông nghiệp để đổi nhưng các hộ gia đình vẫn không đồng ý.

Cụ thể, 03 hộ gia đình ông Tình, ông Học, ông Lập không phối hợp kiểm kê đã được Hội đồng BT GPMB, UBND xã vận động tuyên truyền nhiều lần vào các ngày 06-12-2017; 18-12-2017; 28-12-2017; 23-01-2018; 24-1-2018; 02-4-2018;... tuy nhiên các hộ không chấp hành, vì vậy UBND huyện đã phải tiến hành kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc.

Sau khi quyết định phê duyệt phương án bồi thường được phê duyệt Hội đồng BT GPMB và UBND xã đã tuyên truyền vận động đối với 04 hộ gia đình vào các ngày 12-11-2018; 14-11-2018; 19-11-2018 tuy nhiên các hộ không nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, vì vậy UBND huyện phải ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất.

Trước khi chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất, UBND huyện đã có Kế hoạch số 2275/KH-UBND ngày 6-9-2019 về việc tổ chức tuyên truyền vận động đối với 04 hộ ông Nguyễn Hữu Tình, hộ ông Phan Văn Lập, hộ ông Bùi Văn Ân, hộ ông Nguyễn Văn Học không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao đất cho UBND xã Nghĩa Hưng thực hiện xây dựng công trình: Trung tâm văn hóa thể thao.

Ngày 12-9-2019, UBND huyện, UBMT TQVN huyện và các tổ chức thành viên, Đảng ủy, UBND xã, UBMT TQVN xã Nghĩa Hưng đã tổ chức 02 tổ đi tuyên truyền vận động đối với 04 hộ gia đình trên nhưng ý kiến 03 gia đình ông Học, ông Tình, ông Lập là không nhận tiền bồi thường GPMB, không đồng ý nhận đổi ruộng tại các vị trí mà UBND xã đã chuẩn bị, đề nghị được đổi đổi đất nông nghiệp tại vị trí khác giáp TL309; hộ ông Ân vẫn yêu cầu phải được bồi thường là đất vườn.

Được biết, trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế đối với 04 trường hợp hộ gia đình liên quan đến dự án này, theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Theo Sỹ Hào/https://phapluatxahoi.vn

 

Ngày đăng: 16/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục