Xây dựng Đảng

Đảng bộ Thị trấn Thổ Tang sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 11/9/2019, Đảng bộ Thị trấn Thổ Tang tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đàm Hữu Khanh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Văn Đăng Hà - Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND Thị trấn Thổ Tang.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

   03 năm qua, Đảng bộ Thị trấn Thổ Tang luôn coi việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, được nhiều tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, đoàn thể và chi bộ cơ bản được phát huy tốt. Nội dung triển khai đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, lấy việc xây dựng và kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm; đến nay, 100% tổ chức đảng và cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch bổ sung theo chủ đề từng năm. Tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình trong sinh hoạt Đảng được nêu cao, Đảng bộ tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, nổi cộm kéo dài như: việc cấp và đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, việc chia tách đất nông nghiệp, công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo,…

   Qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã có rất nhiều tập thể và cá nhân trên địa bàn Thị trấn làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể, tiêu biểu như: HTX Điện đã đảm bảo tốt nhu cầu điện sinh hoạt, sản xuất của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thị trấn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đội ngũ cán bộ có thái độ và tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân. Trạm y tế Thị trấn làm tốt công tác khám và chữa bệnh, tích cực tham mưu các cấp đầu tư trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Hội CCB phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhiều hội viên tích cực phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Các cá nhân như: đồng chí Vũ Thị Hà (Phó Bí thư Chi bộ thôn Bắc Cường) đi đầu trong phát triển kinh tế trang trại, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thân (đảng viên 55 tuổi Đảng) mặc dù tuổi cao nhưng vẫn hăng say tham gia vào việc bảo tồn và phát huy môn nghệ thuật chèo truyền thống,…

   Trong thời gian tới, Đảng bộ Thị trấn Thổ Tang tiếp tục quán triệt về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực. Từng cán bộ, đảng viên lựa chọn những việc làm thiết thực, cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

 

 

Đ/c Đàm Hữu Khanh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

   Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đàm Hữu Khanh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Thị trấn Thổ Tang đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 03 năm qua. Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Thị trấn Thổ Tang cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện các Nghị quyết của TW (nhất là Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”,…). Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò người đứng đầu; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc để tập trung thực hiện, giải quyết có hiệu quả. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, quá trình học tập, lao động, công tác của mỗi cá nhân, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm,…

 

 

Lãnh đạo Thị trấn Thổ Tang trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05

 

 

 

 

Lãnh đạo Thị trấn Thổ Tang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05

 

   Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Đảng bộ Thị trấn tuyên dương, khen thưởng.

 

Kiều Trang – Hoài Thu

 

Ngày đăng: 12/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục