Hoạt động HĐND các cấp

Thường trực HĐND huyện giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại xã An Tường

Sáng ngày 12/9/2019, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Đàm Hữu Khanh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tại UBND xã An Tường. Dự buổi giám sát có thành viên Ban KT-XH, Ban pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện và đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, thành viên các ban của HĐND và đại diện các ngành, đoàn thể xã An Tường.

 

 

Đ/c Đàm Hữu Khanh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì buổi giám sát

 

Những năm qua, công tác giảm nghèo bền vững đã được Đảng ủy, HĐND, UBND xã An Tường xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội. Hàng năm, xã thành lập và kiện toàn BCĐ giảm nghèo và giải quyết việc làm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai thực hiện công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm; đồng thời tích cực thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo. BCĐ giảm nghèo xã làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các tiểu ban về quy trình bình xét hộ nghèo tiêu chí, mức thu nhập của các hộ. Tổng số hộ nghèo của xã ngày càng giảm, năm 2016 là 58 hộ chiếm tỷ lệ 2,50% đến năm 2019 giảm còn 35 hộ chiếm tỷ lệ 1,21%. Thực hiện các chính sách giảm nghèo chung theo Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 100% hộ nghèo được cấp thẻ BHYT, tiếp cận các dịch vụ về y tế; 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện theo quy định của Chính phủ; giải ngân 3 tỷ 700 triệu đồng vốn vay học sinh sinh viên; hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo với tổng kinh phí thực hiện là 1 tỷ 411 triệu đồng,…

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị UBND xã An Tường bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững như: Đánh giá công tác đào tạo nghề, số liệu hộ nghèo đi xuất khẩu lao động; công tác hỗ trợ, chính sách giúp đỡ hộ nghèo về nhà ở; quy trình thực hiện bình xét hộ nghèo; giải pháp đạt các chỉ tiêu về giảm nghèo, …

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đàm Hữu Khanh – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả giảm nghèo của xã An Tường đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị UBND xã An Tường tiếp thu các ý kiến tham gia của đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu hệ thống chính trị của xã tích cực thực hiện công tác giảm nghèo, xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kêu gọi đầu tư,…để nâng cao đời sống nhân dân. Đối với các kiến nghị của xã, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu và đệ trình các cơ quan chức năng xem xét để có giải pháp thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo những năm tới.

 

Kiều Trang

Ngày đăng: 12/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục