Tin kinh tế

Thống nhất một số nội dung đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB Khu Đất dịch vụ thuộc dự án Khu Công nghiệp Chấn Hưng

Chiều ngày 06/9/2019, đồng chí Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị nhằm thống nhất một số nội dung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường GPMB Khu Đất dịch vụ (Cầu Tây) thuộc dự án Khu Công nghiệp Chấn Hưng. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, ủy ban MTTQ, cán bộ địa chính, bí thư chi bộ, trưởng các thôn của xã Chấn Hưng.

 

 

Đ/c Nguyễn Bình Khiêm – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

 

Đến nay, tổng số hộ có đất nông nghiệp 95% và đất treo nằm trong phạm vi xây dựng dự án Khu Công nghiệp Chấn Hưng là 662 hộ, tính đến ngày 25/4/2019, đã chi trả đền bù được 597 hộ, vẫn còn tồn tại 65 hộ. Hiện nay dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 65 hộ còn lại.

Khu Đất dịch vụ xã Chấn Hưng (Khu Cầu Tây) được quy hoạch 28 ha nhưng trước mắt triển khai diện tích15,64 ha. Có 245 hộ thuộc thôn Xuôi nằm trong khu đất dịch vụ quy hoạch; đã chi trả xong 238 hộ, 02 hộ nhận dở dang, còn 05 hộ chưa nhận tiền. Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến nhân dân đợt đầu (cùng với thời gian lấy phiếu ý kiến Khu Công nghiệp Chấn Hưng), số hộ đăng ký nhận đất dịch vụ bằng đất là 20 hộ, diện tích thu hồi là 6.400 m2/213 m2 đất dịch vụ; số hộ đăng ký nhận đất dịch vụ bằng tiền là 225 hộ, diện tích thu hồi 150.000 m2, diện tích đất dịch vụ phải trả bằng tiền là 5.000 m2 * 6 triệu đồng/m2 = 30 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, muốn nhanh chóng triển khai Khu Công nghiệp Chấn Hưng cần giải quyết dứt diểm đất dịch vụ cho nhân dân, vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, huyện hệ thống lại các loại văn bản pháp lý về Khu Công nghiệp Chấn Hưng để tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân; công khai quy hoạch Khu Công nghiệp Chấn Hưng và Khu đất dịch vụ Cầu Tây để đông đảo nhân dân nắm được; nâng cao đơn giá bồi thường so với mức hiện tại; tìm ra cơ chế có thể hỗ trợ an sinh xã hội cho nhân dân; UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn soạn thảo giúp xã một bản tuyên truyền về dự án để phát trên hệ thống truyền thanh của xã; cần tổ chức họp chi bộ, triển khai đến đội ngũ đảng viên trước, để họ tuyên truyền, phổ biến cho người thân, gia đình, hàng xóm, sau đó tiến hành lấy ý kiến nhân dân  ...

 

 

Đ/c  Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Chí Tuệ - Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện, các cơ quan chức năng và địa phương cần tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai Khu Công nghiệp Chấn Hưng, theo đó, giải quyết chính sách đất dịch vụ trước. Trước mắt tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến tới đông đảo người dân nắm rõ về dự án; UBND huyện tổng hợp các văn bản cũ, mới liên quan đến dự án để đội ngũ cán bộ xã, thôn ... hiểu, sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của nhân dân; có văn bản đề nghị tỉnh nghiên cứu, xem xét, có cơ chế về việc hỗ trợ tiền an sinh xã hội 07 triệu đồng/sào (như doanh nghiệp trước đây đang thực hiện) để khẩn trương triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Ngô Chí Tuệ cũng yêu cầu Đảng ủy xã Chấn Hưng chỉ đạo Chi bộ thôn Xuôi họp, có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và nhà nước về phát triển khu công nghiệp tại địa phương, v.v...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bình Khiêm nhấn mạnh: Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, đặc biệt Phòng Tài nguyên & Môi trường thực hiện ý kiến kết luận tại hội nghị ngày 23/8/2019; nhanh chóng biên soạn bài tuyên truyền giúp cho xã; xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai Khu Công nghiệp Chấn Hưng và Khu Đất dịch vụ Cầu Tây, có thời gian cụ thể từng giai đoạn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện thực hiện kết luận số 396, phối hợp các cơ quan chuyên môn của UBND huyện tổng hợp, rà soát nội dung, tham mưu UBND huyện có văn bản đề xuất UBND tỉnh cơ chế chính sách với khu vực này; UBND xã Chấn Hưng sắp xếp thời gian mời Thường trực Huyện ủy, các cơ quan chuyên môn của huyện dự họp sinh hoạt chuyên đề với chi bộ thôn Xuôi, tổ chức trước 20/9/2019; từ 20/9-30/9/2019 tiến hành phát phiếu xin ý kiến nhân dân về nguyện vọng lấy đất dịch vụ bằng đất hoặc bằng tiền ...

Tin: Hoài Thu. Ảnh: Thanh Huyền

Ngày đăng: 07/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục