Hoạt động HĐND các cấp

Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện (kỳ họp bất thường) khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 05/9/2019, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Ngọc Triển - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND huyện (kỳ họp bất thường) khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tiếp đoàn thẩm tra có đồng chí Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Cùng dự có đại diện UB MTTQ huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND – UBND huyện.

  

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra Đề án sáp nhập đơn vị hành chính xã Phú Thịnh với xã Tân Cương thuộc huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2019 – 2021; báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND xã về Đề án sáp nhập đơn vị hành chính xã Phú Thịnh với xã Tân Cương; Tờ trình xin thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về sáp nhập xã Phú Thịnh với xã Tân Cương thành một đơn vị hành chính mới.

Theo báo cáo báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND xã về Đề án sáp nhập đơn vị hành chính xã Phú Thịnh với xã Tân Cương, ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh, Thông báo số 1284-TB/HU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 – 2021; Công văn số 865-CV/HU ngày 08/8/2019 của Huyện ủy Vĩnh Tường về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, UBND huyện đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, việc tiến hành lấy ý kiến cử tri về sáp nhập 02 đơn vị hành chính và điều chính địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính mới theo Đề án của huyện có tổng số cử tri được phát phiếu là 5.192/5.482 người, đạt 94,71%  đã có 4.905/5.192 người đồng ý việc sáp nhập đạt 94,47%. Tại kỳ họp bất thường HĐND của 02 xã về chủ trương sát nhập xã Phú Thịnh với xã Tân Cương để thành lập xã Tân Phú, xã Phú Thịnh có 24/25 đại biểu đồng ý, đạt 96% so với tổng số đại biểu HĐND xã (01 đại biểu HĐND xã vắng mặt có lý do chính đáng); xã Tân Cương có 24/24 đại biểu đồng ý, đạt 100% so với tổng số đại biểu HĐND xã.

Thẩm tra báo cáo, đa số đại biểu nhất trí với nội dung được thông qua. Tham gia ý kiến vào báo cáo thành viên đoàn giám sát cho rằng cần làm rõ một số nội dung như: Các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; phiếu lấy ý kiến của cử tri; Nghị quyết HĐND của 02 xã; tiêu chí về dân số và diện tích,…

 

 

Đ/c Nguyễn Ngọc Triển - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện kết luận buổi thẩm tra

 

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Triển - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo và ghi nhận công tác tuyên truyền, phương pháp thực hiện mang tính sáng tạo, hiệu quả. Đồng chí cũng yêu cầu bổ sung vào báo cáo thẩm tra một số nội dung: Thời gian lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; giải trình làm rõ việc sáp nhập 02 xã là phù hợp, tỷ lệ đại biểu HĐND xã đồng ý lấy tên Tân Phú,…

 

Tin: Hoàng Hằng. Ảnh: Thanh Huyền

 

Ngày đăng: 06/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục