Xây dựng Đảng

Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2020

Sáng ngày 29/08/2019, đồng chí Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên BTV Huyện uỷ, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy.

 

 

Đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào Đề án sáp nhập đơn vị hành chính xã Phú Thịnh với xã Tân Cương thuộc huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2019 – 2021; báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND xã về Đề án sáp nhập đơn vị hành chính xã Phú Thịnh với xã Tân Cương; Tờ trình xin ý kiến Huyện ủy về việc thành lập đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập xã Phú Thịnh với xã Tân Cương.

Thực  hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 653 ngày 13/3/2019 của Ủy ban TVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 đối chiếu với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan của trung ương và tỉnh Vĩnh Tường có một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn, phải sắp xếp, sáp nhập, đó là xã Tân Cương và xã Phú Thịnh. Việc sắp xếp, sát nhập đơn vị hành chính xã Phú Thịnh với xã Tâm Tương là phù hợp với tình hình thực tiễn, xu thế phát triển, tạo điều kiện tập trung các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian quy hoạch, tập trung mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.

Theo đó, xã Phú Thịnh là đơn vị nằm phía Tây Nam của huyện, có diện tích tự nhiên khoảng 2,04 km2, dân số 3.919 người, với 04 thôn dân cư là: Đan Thượng, Bàn Mạch, Bàn Giang, Yên Xuyên. Với xã Tân Cương nằm phía Tây Bắc của huyện, có diện tích tự nhiên khoảng 2,32 km2, dân số 3.987 người, với 03 thôn dân cư là: Dẫn Tự, Hòa Lạc, Đồng Phú. Sau sáp nhập xã Phú Thịnh với xã Tân Cương để thành lập đơn vị hành chính mới với tên gọi là xã Tân Phú, xã Tân Phú sẽ có diện tích 4,36 km2, dân số (hiện tại) 7.906 người, với 07 thôn dân cư. Việc tiến hành lấy ý kiến cử tri về sát nhập xã Phú Thịnh với xã Tân Cương để thành lập xã Tân Phú, đã có 2522/2596 cử tri xã Phú Thịnh tán thành (đạt 98,25%); xã Tân Cương có 2383/2625 cử tri tán thành (đạt 90,78%). Tại kỳ họp bất thường HĐND về chủ trương sát nhập xã Phú Thịnh với xã Tân Cương để thành lập xã Tân Phú, xã Phú Thịnh có 24/25 đại biểu đồng ý, đạt 96% so với tổng số đại biểu HĐND xã (01 đại biểu HĐND xã vắng mặt có lý do chính đáng); xã Tân Cương có 24/24 đại biểu đồng ý, đạt 100% so với tổng số đại biểu HĐND xã.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về căn cứ cơ sở pháp lý; điều kiện thực tiễn; các khâu các bước thực hiện sáp nhập; tên xã mới sau khi sáp nhập; trụ sở làm việc,…

 

Đ/c Lỗ Tất Chánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị BCH đảng bộ huyện

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lỗ Tất Chánh nhấn mạnh: Việc nhập đơn vị hành chính xã Phú Thịnh với xã Tân Cương là yêu cầu thực tiễn khách quan, phù hợp với điều kiện về địa giới, phong tục tập quán và tình hình thực tiễn hiện nay. Việc sáp  nhập đơn vị hành chính tạo điều kiện cho xã tinh gọn được bộ máy, giảm đầu mối, giảm chi ngân sách; nâng cao chất lượng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực lớn hơn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đây là chủ trương lớn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Tại hội nghị, 100% các đại biểu nhất trí cao về việc p nhập đơn vị hành chính xã Phú Thịnh với xã Tân Cương thuộc huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2019 – 2021.

 

                                           Tin: Thanh Huyền – Ảnh: Trung Hiếu

 

Ngày đăng: 29/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục