Hoạt động HĐND các cấp

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường về kết quả hoạt động HĐND huyện, các ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều 26/8/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động HĐND huyện, các ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Kim Khải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía huyện Vĩnh Tường có các đồng chí: Lê Minh Thịnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường; Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đặng Quang Thủy - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

  

Đ/c Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc

 

Theo báo cáo của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Đàm Hữu Khanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện trình bày, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 – kỳ họp cuối năm 2018 và kịp thời hoàn chỉnh, ban hành các nghị quyết của kỳ họp; tổ chức thành công kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường); kỳ họp thứ 11. Riêng kỳ họp thứ 11 với 06 nghị quyết được thông qua, tại kỳ họp, đã có 53/96 nội dung kiến nghị của các đại biểu được Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn làm rõ trong phiên thảo luận; 43 nội dung còn lại UBND huyện đã có báo cáo trả lời gửi đến các đại biểu dự kỳ họp. Tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề công tác lập, chấp hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cấp xã theo Luật Đầu tư công. Qua giám sát chuyên đề, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, làm rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục. Nội dung giải đáp của UBND huyện cơ bản đáp ứng yêu cầu của các đại biểu, cử tri và nhân dân trong huyện. Qua đó cho thấy, việc chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện, công tác phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tiếp tục được đổi mới, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; nội dung kỳ họp đã bám sát sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy và chương trình công tác năm 2019 của HĐND huyện.

Việc giải trình giữa hai kỳ họp được thực hiện chi tiết, các đại biểu được nghe UBND huyện và các cơ quan chuyên môn giải trình những nội dung mà đại biểu HĐND, cử tri và dư luận quan tâm. Tại phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân của UBND huyện trong thời gian vừa qua,... Hoạt động giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu, đại biểu HĐND huyện, thông qua hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp, qua hoạt động tiếp xúc cử tri, họp tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp và hoạt động tại các kỳ họp HĐND huyện; công tác giữ mối liên hệ phối hợp với UBND huyện, UB MTTQ huyện và các cơ quan liên quan được Thường trực HĐND huyện thực hiện đúng quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND và các cơ quan,...

Trên cơ sở phân công chuẩn bị kỳ họp của Trường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế, Ban KT-XH HĐND huyện đã chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND huyện và các cơ quan hữu quan thẩm tra các báo cáo của Viện Kiểm soát nhân dân, TAND, Chi cục THADS huyện: báo cáo, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp; công tác thẩm tra đúng theo trình tự thủ tục và các quy định liên quan, chất lượng các báo cáo thẩm tra được nâng lên. Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo và tham gia chương trình giám sát của 2 ban HĐND huyện về thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải tại các làng nghề, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ; thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn huyện và địa bàn các xã, thị trấn; công tác quản lý và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Qua giám sát, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã kịp thời chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và đề xuất các giải pháp để các cơ quan, đơn vị được giám sát khắc phục kịp thời,...

6 tháng cuối năm 2019, Thường trực HĐND huyện tập trưng chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp của HĐND huyện, HĐND xã, thị trấn cuối năm 2019; xây dựng, triển khai kế hoạch và tổ chức các cuộc giám sát của HĐND huyện, của Thường trực HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2019; điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện; phối hợp với UBND huyện, Uỷ ban MTTQ huyện, các ban HĐND huyện chuẩn bị nội dung trình HĐND huyện ban hành nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2019; tăng cường công tác phối hợp; thực hiện nghiêm túc quy trình về tiếp nhận và xử lý đơn thư, KNTC của công dân,...

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đề nghị Thường trực HĐND huyện Vĩnh Tường làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác tổng hợp, giải quyết kiến nghị của cử tri; hoạt động thẩm tra, giám sát, chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND huyện; giải pháp nhằm nâng cao năng lực thẩm tra của thành viên các Ban HĐND huyện; sự phối hợp giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với UBND huyện, v.v.…

 

Đ/c Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu giải trình các nội dung

 

Tiếp thu các ý kiến, đồng chí Lê Minh Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã giải trình, làm rõ các nội dung mà đại biểu nêu ra; đồng thời sẽ bổ sung vào nhiệm vụ để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND huyện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của HĐND huyện Vĩnh Tường thời gian qua, yêu cầu HĐND huyện tiếp tục rà soát việc thực hiện các nghị quyết còn hiệu lực để chỉnh sửa, bãi bỏ, thay thế phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, tăng cường mối liên hệ phối hợp giữa lãnh đạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; tổ chức giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát và nâng cao chất lượng công tác giám sát, chất vấn giữa hai kỳ họp. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết các kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; bổ sung vào chương trình giám sát nội dung thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng; phát huy hơn nữa vai trò của các đại biểu HĐND huyện trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động HĐND cấp xã,...

 

                                                                Tin: Thanh Huyền. Ảnh: Trung Hiếu

 

 

Ngày đăng: 27/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục